Vooraankondiging ALV KBO Best 2019

Algemene Leden Vergadering KBO Best 2019

 

De Algemene Leden Vergadering staat weer op de agenda. Zoals elk jaar zorgen we ervoor dat er na afloop een extra leuk programma op de rol staat. De vergadering houden we zo kort mogelijk en na de sluiting lassen we een korte pauze in. Daarna volgt dan een feestelijke ledenbijeenkomst. Dit jaar treedt de zanger John Belton op. Ongetwijfeld bij velen van u nog bekend van het lentefeest in 2018. Dat was een daverend succes waarbij gedanst en gezongen werd, zelfs kwam er een polonaise op gang. John zingt een breed repertoire: van jaren 60 en 70 hits, tot Nederlandse meezingers op hoog niveau. De vergadering en het optreden zijn in Prinsenhof en we beginnen om 13.30 uur. Voor aanvang van de jaarvergadering liggen bij de ingang van de grote zaal van Prinsenhof zowel het financiële verslag als het jaarverslag klaar voor de geïnteresseerde lezer. Het jaarverslag 2018 vindt u hier.

De agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2. Notulen Algemene Leden vergadering 18 april 2018
3. In gedachtenis; overleden KBO leden in 2018
4. Jubilarissen:
 Aandacht voor het 25-jarig lidmaatschap van:
  Mevrouw P.J. van Arkel
  De heer P. Brunnenberg
  Mevrouw L. van der Heijden-Van Dongen
  Mevrouw G. Kastelijn-Leenmen
  De heer J. Versteden
  De heer en mevrouw M. van Dijk en M. van Dijk-Maas
  De heer en mevrouw H. van der Kallen
  L. van der KallenRaaymakers, Mevrouw M. Heunks- Beekman en mevrouw T.H. van Hoof – Vermeulen zijn verhinderd.
5. Uitreiking zilveren spelden
6. Jaarverslag 2018
7. Financiën
 • Jaarrekening 2018 (op verzoek, na telefonische afspraak 06 25036954), kan het financieel jaarverslag vooraf worden ingezien)
 • Verklaring kascommissie
 • Begroting 2019
 • Verkiezing kascommissie
8. Bestuurszaken
 • Aftredend is Jo Goossens, hij stelt zich niet herkiesbaar
 • Indien leden zich kandidaat willen stellen als bestuurslid dient deze voordracht, ondersteund door tien leden, schriftelijk 7 dagen voor de vergadering te zijn ingediend bij  de secretaris van het bestuur
9. Mededelingen en woordje van de voorzitter
10. Rondvraag en sluiting omstreeks 15.00 uur
 
Na een pauze start dan het optreden van John Belton. Vanzelfsprekend zorgt de KBO, zoals u gewend bent, voor de nodige koffie, een drankje in de pauze en wat kleine hapjes. Kortom: alles voor een informatieve maar ook gezellige middag.

Biljarten

 

Bloemschikken

 

Bowlen

 

Cultuur

 

Handwerken en sierraden maken

 

Kienen

 

Koersbal

 

Line-Dance

 

Tai Chi

 

Toneeel

 

Wandelen

 

Dit vind je misschien ook leuk...

44694 | 02/03/2019 | ARCHIEF2019