Aanmelden bij de KBO-belastingservice

Aangifte inkomstenbelasting 2018

De belastingservice van de KBO en wat u zelf moet doen

 

Ook in 2019 krijgen veel senioren bericht van de Belastingdienst dat er aangifte inkomstenbelasting gedaan moet worden over 2018. Mocht u geen bericht van de belastingdienst hebben ontvangen dan adviseren wij senioren met een laag inkomen toch contact met ons op te nemen. De mogelijkheid bestaat dat u bijvoorbeeld in 2018 (of eventueel in voorafgaande jaren) aanzienlijke ziekte- of reiskosten hebt gemaakt. De invulhulp is graag bereid voor u te berekenen of deze kosten eventueel tot teruggave van belasting kan leiden en zal dan voor u een aangifte kunnen doen. De belasting-invulhulpen van de KBO Best staan in ieder geval weer voor u klaar. Wel moet u zelf ook een aantal zaken doen:

Als u vorig jaar een machtigingscode heeft gekregen: Als u vorig jaar de machtigingscode(s) heeft gebruikt voor het laten verzorgen van uw aangifte IB 2017 ontvangt u in januari-februari automatisch van de belastingdienst een nieuwe machtigingscode voor de aangifte IB 2018. Mocht u op 1 maart nog geen machtigingscode brief hebben ontvangen dan moet contact opnemen met mevrouw Lenie van der Ven. De machtigingscode moet u uiteraard goed bewaren.

Als u geen machtigings-code heeft: Bel met de helpdesk DigiD 088 – 1236555 en zorg dat u bij de hand hebt: • Uw bsn-nummer (burger servicenummer) en uw geboortedatum. • Het bsn-nummer en de geboortedatum uw partner van (man of vrouw) of uw fiscale partner; • Vertel dat u een machtiging wilt hebben, omdat u een ander voor u de belastingaangifte wilt laten invullen. Vervolgens geeft u het bsn nummer en de geboortedatum door, eventueel ook dat van uw partner. Binnen vijf dagen krijgt u van de helpdesk van de DigiD de machtigingscode(s) thuisgestuurd op het adres, waar u volgens de gemeente bent ingeschreven. Bewaar deze machtiging goed. U dient deze bij het invullen van de aangifte aan de invulhulp te overhandigen.

Neem zo spoedig mogelijk, maar vóór 28 februari aanstaande, contact op met de coördinator belastingservice van KBO Best, mevrouw Lenie van der Ven, telefoon 0499-395058.

U hoeft niet te wachten tot de machtigingscode binnen is. Geef aan de coördinator uw naam en adres door. In principe zal mevrouw Van der Ven u toedelen aan de invulhulp die het voorgaande jaar uw aangifte heeft verzorgd. Stelt u het op prijs dat een andere invulhulp u bijstaat, dan kunt u dat uiteraard ook aan haar doorgeven. Nieuwe deelnemers aan de service krijgen door mevrouw Van der Ven een invulhulp toegewezen. Als het u eventueel niet lukt om een machtigingscode aan te vragen, kunt u dat alleen in uitzonderingsgevallen, eveneens aan haar doorgeven. Zij zal dan ook vragen naar uw en eventueel uw partners geboortedatum, burger servicenummer en adres. Daarmee machtigt u KBO Best om voor u de machtigingscode(s) aan te vragen, die u vervolgens krijgt thuisgestuurd. Ook in dat geval moet u voor de afspraak met de invulhulp deze machtigingscode(s) meenemen. Met de machtigingscode kan de belasting-invulhulp namens u aangifte doen.
Verder verloopt de belastingservice zoals gebruikelijk: Ruim van tevoren krijgt u een brief van KBO Best over de datum en het tijdstip dat u de afspraak met de invulhulp in Bestwijzer hebt. In de brief met de bevestiging van de afspraak staat welke gegevens u mee moet brengen om de aangifte correct te kunnen invullen. Mocht u over het voorgaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lenie van der Ven, telefoon 0499-395058 of met mevrouw Elly van Dam, telefoon 0499-371779.

De belasting invulhulpen van KBO Best

Dit vind je misschien ook leuk...

40177 | 02/02/2019 | ARCHIEF2019