Aanpakken

Aanpakken

Dat we als senioren langer in ons eigen huis willen, vaak ook moeten, blijven wonen is bij iedereen bekend. Dat langer zelfstandig wonen ook gevaren met zich meebrengt daarvan is niet iedereen zich bewust.
In Nederland zijn er elk jaar meer dan 100.000 senioren die op de spoedeisende hulp terecht komen vanwege een val in of om het huis. Uiteindelijk overlijden daarvan bijna 4000 mensen per jaar. De werkgroep “Wonen op z’n Best” geeft daarom al vanaf 2013 voorlichting over het veiliger maken van de woning. Als men dat vraagt komen we aan huis om te adviseren over de mogelijkheden.
Toch hebben we ook ondersteuning en actie van de gemeente nodig. Denk maar aan regelingen om woningaanpassing betaalbaar te maken, maar ook aan voorrang voor het bouwen van levensloop bestendige woningen.
In 2015 hebben we dan ook een notitie opgesteld waarin de nodige acties zijn voorgesteld.
Dit leidde tot de gemeentelijke nota Wonen en Zorg, en vervolgens werden alle punten overgenomen in de Woonvisie 2017.
 
Helaas blijkt nu, bijna twee jaar na vaststelling van de Woonvisie, nog niks te zijn gebeurd: In Bestwijzer is er nog geen informatiecentrum en aanspreekpunt over wonen.
 
De voortdurende gecoördineerde voorlichting van gemeente, woningcorporaties, ergotherapie, brandweer enzovoorts, is er niet.
De mogelijkheid om woningaanpassing voor senioren betaalbaar te maken (de verzilverlening) is er niet.
Planmatige sturing op woningbouw, ook voor de vrije sector huur, voor de doelgroep ontbreekt.
 
Kort en goed: Van alle beleidsvoornemens komt niets terecht!
We vragen daarom de Raad en het College met klem om alle toezeggingen waar te maken en op korte termijn te laten zien dat het niet bij beloftes blijft.
 
J. Goossens
Projectleider “Wonen op z’n Best” een werkgroep van de SeniorenRaadBest