Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2018

Ondanks het zonnige weer was ook dit jaar de belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering ( met ruim tachtig aanwezigen ) heel behoorlijk. De vaste agendapunten, zoals het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 en het Jaarverslag over 2017 gaven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
De presentatie van de jaarcijfers 2017 en de begroting 2018 was duidelijk.
De kascontrole sprak dan ook haar waardering uit voor de financiële administratie. De vergadering verleende vervolgens decharge aan het bestuur en de penningmeester.

KBO Best telde dit jaar elf leden die al 25 jaar lid zijn. Zes leden ( Mevr. Van den Dungen-Smits, Mevr. Hulsen-Slegers, Mevr. Fonken-Russens , Dhr. Van Vroenhoven, Dhr. De Vroom en Dhr. Habraken) ontvingen uit handen van onze voorzitter Gaston Slagers een oorkonde en een prachtige bos bloemen.

Na afloop van de ledenvergadering werden ze door hoffotograaf Jan van de Kerkhof op de gevoelige plaat vastgelegd.
Op de foto ontbreekt jubilaris Mevr. Van Logten-Diessen . “Zij is vrijwilligster bij het Kienen en kan dus pas rond 16.00 uur aanwezig zijn. De plicht gaat volgens Mevr. Van Logten voor het feestje, een terecht besluit!” vertelde voorzitter Slagers.
Mevr. De Rooij-Vriens , Dhr. Van Elderen en het echtpaar Renders konden helaas niet aanwezig zijn er werden thuis door de voorzitter in de bloemetjes gezet.

Op onze nieuwe website, die enthousiast gepresenteerd werd door webmaster Tom en met bewondering bekeken werd door de aanwezige leden tijdens de Ledenvergadering, kunt u de foto`s van alle 11 jubilarissen zien. Deze website is als vanouds www.kbobest.nl . Bekijk de nieuwe website kritisch en reageer naar ons toe, zodat we de nieuwe opzet kunnen aanpassen/wijzigen.

Tenslotte werd ook afscheid genomen van twee bestuursleden. Angela Schoonen, coördinator individuele belangenbehartiging en Gerard Govers, coördinator evenementen en ledenbijeenkomsten.

Ze werden door onze voorzitter bedankt voor het vele werk dat ze hebben verricht voor onze KBO.

Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Misschien u zelf of iemand die u kent? Tijdens de rondvraag kwam nogmaals het probleem van het snel uitverkocht raken van de activiteiten aan de orde.

Omdat artiesten vaak maanden vantevoren geboekt moeten worden, is het ( bijna ) onmogelijk een tweede dag te organiseren.
Bij sommige uitstapjes wordt momenteel zelfs een tweede bus ingezet.
Het bestuur zal dit probleem nogmaals op de komende bestuursvergadering bespreken.

Na afloop van de Ledenvergadering volgde een vrolijke, muzikale afsluiting door het duo Cor Swanenberg en Henk Verhagen.