De week tegen eenzaamheid

De week tegen eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober wordt de week tegen eenzaamheid gehouden. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, vooral onder ouderen.
Door het jaar heen zijn er een aantal feestelijke dagen te vieren, zoals verjaardagen, Kerstmis en Pasen. De week tegen de eenzaamheid is niet om te vieren, maar een gelegenheid om iets tegen de eenzaamheid te doen. In deze tijd van het coronavirus is het misschien wat moeilijk. Maar als de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd is het toch mogelijk om Uw bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem van de eenzaamheid.Het aantal senioren in de gemeente Best bedraagt momenteel ongeveer 5000 (65 jaar en ouder). In 2030 zal dit aantal zijn opgelopen naar bijna 8000. Dit betekent dat dan een kwart van de Bestse bevolking 65 jaar+ zal zijn.
Het aantal eenpersoons huishoudens zal in 2030 ruim 4800 bedragen.
Dit aantal betreft overigens zowel jongeren als ouderen.
Maar deze cijfers zijn in zoverre zorgwekkend dat eenzaamheid een mogelijk nog groter probleem dreigt te worden.

KBO Best weet dat een groot gedeelte van de senioren last heeft van eenzaamheid. Een van de doelstellingen van de KBO is om ouderen zoveel mogelijk te betrekken bij sociale activiteiten. Daarom worden voor de ouderen veel dagen georganiseerd om hen met elkaar in contact te brengen en een aantal gezellige uurtjes met elkaar door te brengen.

Helaas zijn er nog veel ouderen die echt eenzaam zijn en moeilijk met anderen in contact kunnen komen. Toch kennen we voorbeelden waarbij mensen het wel gelukt is om (weer) een kringetje op te bouwen met fijne contacten. Maar niets gaat vanzelf.

De KBO doet hierbij een beroep op mensen in deze week extra aandacht te geven aan die mensen waarvan ze weten dat ze eenzaam zijn. Neem bijvoorbeeld iemand mee naar de Kadans waar deze week van maandag tot en met vrijdag koffie met iets lekkers wordt geserveerd.
Ook hier worden de corona maatregelen uiteraard gehandhaafd.
Als U wilt helpen in de week tegen de eenzaamheid en U wilt ideeën opdoen, loop dan bij de bibliotheek binnen. Hier is een speciale tafel
met materiaal hierover.

Of ga gewoon een praatje maken of stuur een kaartje naar iemand waarvan U weet dat eenzaamheid een grote rol in haar of zijn leven speelt.
Grote kans dat u erzelf ook van zult genieten.