Doe Zomer activiteiten voor 2019

DoeZomer activiteiten voor 2019

De leden van de activiteiten commissies van KBO Best en PVGE hebben ook dit jaar weer in een vroeg stadium de koppen bij elkaar gestoken om een gevarieerd “Doe Zomer” programma op te stellen voor alle senioren uit Best. De doelstellingen die we hierbij voor ogen hebben gehad waren helder. Het moet gezellig zijn, er moet wat te doen zijn, en iedereen moet een kans krijgen om er aan deel te nemen. Het is een uitgelezen mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Bij de verschillende activiteiten zullen de organisatoren een gevarieerde mix samenstellen uit de deelnemers

De Doe Zomer activiteiten zijn dit jaar gepland op donderdag, behalve de Sportcafémiddag, die op dinsdag valt, en zijn zoals reeds opgemerkt toegankelijk voor alle senioren uit Best.

Je moet daarvoor wel kaartjes kopen bij CultuurspoorBest, vanaf 17 juni. (Graag betalen met de Pinpas.)
Op de achterzijde van de kaartjes staan de gegevens van de contactpersoon.

👉 Terrasmiddagen bij Quatre Bras Let op: de kaartjes voor de terrasmiddag op woensdag 21 augustus zijn uitverkocht!
Op woensdag 21 augustus en donderdag 22 augustus, zijn er de traditionele Terrasmiddagen bij Quatre Bras. Zoals je ziet hebben we vanwege de grote belangstelling in voorgaande jaren twee identieke middagen ingepland met voor beide middagen hopelijk zonnig weer net als vorig jaar. We starten deze middagen bij Quatre Bras, en we beginnen de middag met een kopje koffie/thee en een plak cake. Vervolgens gaan we met de bus een eindje door het buitengebied rijden en Toon van Genugten heeft daar mooie verhalen bij. Daarna weer richting Quatre Bras, waar we op het terras nog een drankje doen.
Alle activiteiten beginnen om 13:30 uur.

De kaartjes worden verdeeld over beide middagen. De prijs bedraagt € 5,00 per kaartje.

Mocht u nadere informatie willen hebben kunt u zich wenden tot: KBO Best: Koos de Laat, email jdelaat1@kpnmail.nl