GEZOCHT: Vrijwilligers die medesenioren de weg willen wijzen (ouderenadviseurs)

GEZOCHT: Vrijwilligers die medesenioren de weg willen wijzen (ouderenadviseurs)

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor senioren, die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste senioren willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat senioren hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven. Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan daarbij helpen.Wat is een vrijwillige ouderenadviseur?
Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een meerdaagse cursus leert een VOA alles om een hulpvrager op de juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en kent de instanties en de mensen in zijn of haar woonplaats. Veel voorkomende hulpvragen gaan over hulp bij aanvragen van huur- en zorgtoeslag, zorgverzekering, hulp bij administratie, hulp bij herkeuring rijbewijs en ga zo maar door. De VOA is een generalist en wijst dus de weg, laat zien waar de oplossing voor het probleem te vinden is. Maar een VOA doet meer. VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg.

Voor wie werken de vrijwillige ouderenadviseurs?
KBO Best beschikt over een aantal prima opgeleide VOA’s met veel praktijkervaring. Doordat zij in de KBO-organisatie zijn opgenomen zijn ze altijd dichtbij en makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar voor onze leden. Zij werken echter niet alleen voor onze leden, ook niet leden kunnen een beroep doen op hen doen. Zij zijn er voor alle senioren in Best.

Dringend behoefte aan versterking van ons team aan vrijwillige ouderenadviseurs
De toename van ons ledenaantal leidt ook tot een toename van het aantal senioren dat op enig moment hulp vraagt om zelfstandig te kunnen blijven. Voelt u zich aangetrokken om uw medesenioren, waar mogelijk, deze hulp te gaan bieden, neem dan vrijblijvend contact op met een van de onderstaande personen voor een nader oriënterend gesprek.

Jo Goossens: telefoon 06-51360418
Gaston Slagers: telefoon 06-17425861