KBO Best doet weer mee aan Rabo Supportcampagne

KBO Best doet weer mee aan Rabo Supportcampagne

Al vele jaren doet KBO Best mee aan de Rabobank Clubkascampagne.
Zo konden wij dankzij de brede support (lees: stemmen op ons bestedingsdoel) afgelopen jaar € 2000 euro overhandigen aan de initiatienemers van Volkstuinvereniging De Oude Bogten voor de realisatie van de Krasse Knarren Tuin: een volkstuin waar mensen met beperking kunnen tuinieren op aangepaste tuintjes op niveau.
 
Ook dit jaar doet KBO Best weer mee met de Rabocampagne die inmiddels is omgedoopt in Rabo Clubsupport. Ons bestedingsdoel is dit keer:
 
Het financieel bijdragen aan de realisatie van nieuwe speeltoestellen in het Wilhelminapark.
 
Een aantal betrokken omwonenden van het Wilhelminapark is al geruime tijd bezig om het Wilhelminapark weer wat leven in te blazen met nieuwe speeltoestellen.
Ook de Jeugdgemeenteraad van Best heeft hier aandacht voor gevraagd. Gezamenlijk (omwonenden, jeugdgemeenteraad en de Gemeente) spannen zij zich in om de speeltoestellen te verwezenlijken.
Wij vinden dit een prima initiatief en willen daar ons steentje aan bijdragen en vragen brede support van de Bestse inwoners. Iedereen die lid is van de Rabobank kan in de periode van 27 september t/m 11 oktober zijn of haar stem uitbrengen op ons KBO- bestedingsdoel.
Iedere uitgebrachte stem levert geld op voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen.
 
Het kost u dus niks, enkel een kleine moeite om uw stem uit te brengen. Namens alle toekomstige gebruikers alvast dank voor uw steun.