KBO- BEST OP ZOEK NAAR: COORDINATOR INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING

KBO- BEST OP ZOEK NAAR: COORDINATOR INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
 

Naast de collectieve belangenbehartiging vormt de individuele belangenbehartiging een kerntaak van KBO-Best. ‘Naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn’ geeft onze KBO dat kenmerkend sociale en warm gezicht waarmee wij inhoud aan het ONS –gevoel geven. Dat doen we al bijna 60 jaar en daarom valt de KBO-Best niet meer weg te denken uit de Bestse samenleving. Het maakt dat we zijn wie we zijn: een alom gerespecteerde en gewaardeerde partner in Best met circa 1600 leden die mede bijdraagt aan het sterk sociaal karakter van onze gemeente.De individuele belangenbehartiging is gericht op het individu en wordt door ons inhoud gegeven door:
a. vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s);
b. de belastingservice: de belasting invulhulpen;
c. cliëntondersteuning WMO;
d. de Bezoekgroep voor 85-jarigen en ouder;
e. de Algemene Bezoekgroep.

KBO-Best zoekt een enthousiaste en inspirerende vrijwilliger (voorkeur een vrouw) als bestuurslid met als takenpakket de coördinatie van de individuele belangenbehartiging. De diverse onderdelen werken geheel zelfstandig en hebben een vast aanspreekpunt voor de coördinator.

De coördinator:
• heeft een luisterend oor en denkt mee over hoe een en ander verder te verbeteren binnen de individuele belangenbehartiging;
• is sociaal ingesteld, houdt regelmatig contact met de diverse onderdelen en stemt waar nodig onderling af zowel intern KBO- Best (onder meer met de coördinator collectieve belangenbehartiging) als daarbuiten (onder meer met WBO, de PVGE en SeniorenRaadBest);
• inspireert en vormt de schakel tussen enerzijds de onderdelen van individuele belangenbehartiging en anderzijds het bestuur;

Voelt u zich aangetrokken tot deze functie, neem dan geheel vrijblijvend contact op met Gaston Slagers (gastonslagers@hotmail.com) of neem telefonisch contact met hem op (tel: 751803) voor het maken van een afspraak voor een nader oriënterend gesprek.