Hoofddoelstelling

 
 
kbobest
Het organiseren van evenementen, reizen, excursies en diverse activiteiten binnen tal van clubs
 
 

Onze hoofddoelstelling
Ertoe bijdragen dat senioren volwaardig kunnen meedoen en meetellen in onze Bestse samenleving en hun talenten kunnen ontwikkelen en gebruiken voor elkaar en hun omgeving

 

Dit doen we om die hoofddoelstelling te realiseren
 
■ Behartigen van individuele belangen van senioren
■ Het behartigen van gezamenlijke belangen van senioren en het geven van voorlichting daarover
■ Het organiseren van evenementen, reizen, excursies en diverse activiteiten binnen tal van clubs
 
Dit alles gericht op onder meer educatie, cultuur, vitaal blijven, ontspanning en elkaar ontmoeten