Jaarverslagen

Jaarverslagen van de Algemene Ledenvergaderingen

 
Elk jaar wordt van de Algemene Jaarvergadering een verslag bijgehouden door onze secretaris, Jo Goossens
In het jaarverslag worden alle activiteiten van KBO-Brabant in het desbetreffende jaar uitgebreid weergegeven.