Bestuurssamenstelling

Gaston Slagers, voorzitter, beleidszaken, coördinator individuele belangenbehartiging
Tel. 0499 751803
E-mail adres: gastonslagers@hotmail.com

 

Jo Goossens, secretaris/vice-voorzitter/coördinator clubs
Tel. 378960
E-mail adres: secretariaatkbobest@gmail.com

 

Caren Herps, penningmeester
Tel. 06-25036954
E-mail adres: penningmeesterkbobest@gmail.com

 

Koos de Laat, coördinator evenementen en ledenbijeenkomsten
Tel. 06-52337163
E-mail adres: jdelaat1@kpnmail.nl

 

Frank Montulet, coördinator collectieve belangenbehartiging
Tel. 06-10954560
E-mail adres: frankmontulet@gmail.com

 

VACATURE

Gaston Slagers (wnd), PR en Voorlichting
Tel. 0499 751803
E-mail adres: gastonslagers@hotmail.com