Structuur, werkwijze KBO Best

Structuur en werkwijze KBO Best

KBO-Best is een seniorenvereniging van, voor en door de leden

 
De KBO-Best is een seniorenvereniging van, voor en door de leden.
Dit komt ook tot uitdrukking in werkwijze en de organisatiestructuur van onze organisatie.
Onze structuur vloeit logisch voort uit de processen die ontstaan zijn vanuit de behoeften en wensen van onze leden. Immers, geen leden geen vereniging! De leden staan centraal en vormen de basis van waaruit zaken worden opgepakt.

De leden vormen altijd het startpunt van waaraf we de diverse hoofdprocessen vorm en inhoud hebben gegeven.
Denk hierbij aan de individuele – en collectieve belangenbehartiging, de reizen en excursies, de evenementen en de clubs.
Het eindpunt (binnen onze organisatie) is altijd een bestuurslid die het proces coördineert en zorgt voor een goede onderlinge communicatie- en informatie-uitwisseling.

In het onderstaande organigram staat e.e.a. nog eens op eenvoudige wijze schematisch weer gegeven.

Daarbij de opmerking dat de KBO-Best niet op een eiland leeft maar een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving vormt.
Daarom zijn in het organigram ook een paar belangrijke partners weergegeven zoals de SeniorenRaadBest, KBO-Brabant (waar wij onderdeel van uitmaken) en de gemeente Best.
 

kbobest
 
kbo

Wist u dat ….

KBO-Best al 60 jaar onderdeel uit maakt van de Bestse samenleving.

Dat KBO-Best al meer dan 1600 leden heeft.

 
Vrijwillige ouderenadviseurs
 


 
Belastinginvulhulpen
 


 
Clientondersteuning
 


 
Bezoekgroep 85-jarige en ouder
 


 
Algemene bezoekgroep