KBO: financiële afwikkeling toegangskaarten toneel en overige activiteiten

KBO: financiële afwikkeling toegangskaarten toneel en overige activiteiten

Zowel het op 8 maart annuleren van de toneelvoorstellingen ‘Kolder in de Polder’ als op 11 maart van alle andere KBO-activiteiten was in de ogen van het bestuur helaas noodzakelijk vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Die beslissingen hebben behoorlijke consequenties voor onze organisatie, de leden en voor derden.Bij de afwegingen die tot onze besluiten leidden hebben financiën geen rol gespeeld.
De gezondheid van senioren is immers onbetaalbaar en we wilden op het gebied van gezondheid geen risico lopen.

Op dit moment geven we als bestuur, samen met de organisatoren, prioriteit aan het in kaart brengen van de financiële consequenties van de diverse activiteiten voor onze leden. En hoe we die zo snel mogelijk naar ieders tevredenheid oplossen.

Wij vragen echter uw begrip ervoor dat de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus ons beperkingen opleggen bij het (bestuur en organisatoren) bespreken van de mogelijkheden om een en ander praktisch uit te voeren.
Wij hopen dat de opgelegde strenge regels spoedig worden versoepeld zodat wij daar met voorrang aan verder kunnen werken.

Daarop vooruitlopend vragen wij u om uw toegangsbewijs voor een toneelvoorstelling en of het Lentefeest goed te bewaren.
Deze bewijzen vertegenwoordigen een geldswaarde respectievelijk tegenprestatie.
Zo snel als de situatie het toelaat informeren wij u over onze plannen en de praktische uitvoering om de financiële afwikkeling naar ieders tevredenheid af te ronden.
Dit doen we via de gebruikelijke kanalen zoals onze website www.kbobest.nl , de KBO-Nieuwsbrief, onze Facebookpagina en Groeiend Best.

Wij hopen op uw begrip en wensen iedereen een goede gezondheid toe in deze turbulente tijd.