Hoe kunnen we senioren die dat nodig hebben een helpende hand bieden?

Hoe kunnen we senioren die dat nodig hebben een helpende hand bieden?

Veel KBO-ers en zeker KBO-vrijwilligers hebben regelmatig contact met andere leden, bijvoorbeeld in een club, op een reis of een ander evenement.
Soms krijg je bij iemand het gevoel dat er iets niet goed is of dat hem of haar iets dwars zit. Signalen zijn als iemand vaker niet komt opdagen of in een gesprekje aangeeft te kampen met zijn gezondheid of met zijn situatie. Om zicht te krijgen op de mensen die wat hulp kunnen gebruiken zijn we samen met de PVGE een project gestart, het project ‘Krachtenbundeling’.Doel is om zicht te krijgen op hulpvragen, zodat mensen die met een probleem zitten door een van onze ouderenadviseurs of de cliëntondersteuner de weg gewezen kan worden naar passende hulp. We doen het project binnen de Senioren Raad Best. Het project heeft alle belangstelling van de Gemeente Best omdat de gemeentelijke hulpverleners en professionals wel hulp kunnen bieden, maar ze de mensen die hulp kunnen gebruiken vaak niet kunnen vinden.

Veertig vrijwilligers van de ouderverenigingen in Best hebben zich al een middagje ingezet om de workshop ‘Signaleren’ te volgen. Ze weten nu hoe je kunt zien of iemand hulp nodig heeft en bij wie ze terecht kunnen opdat degene die hulp nodig heeft de weg weet te vinden naar waar passende hulp geboden kan worden. Zo kunnen mensen geholpen worden, die last hebben van kleine ongemakken in mobiliteit of grotere problemen als eenzaamheid, misbruik of dementie.

Inmiddels wordt er in oktober weer een nieuwe groep gestart. Je krijgt daarin zicht hoe we in de vereniging bezig zijn, wie de contactpersonen zijn, hoe je hulpvraag herkent en waar je dat kunt melden. Het is dus niet een workshop om je voor te bereiden zelf de hulpvraag aan te pakken maar juist die door te geven aan de mensen die daarvoor staan opgesteld. Als alle vrijwilligers en belangstellende leden deze workshop zouden volgen, zouden wellicht meer medeleden met problemen geholpen kunnen worden.

Als voorzitter van de KBO-Best en namens het bestuur roep ik iedereen op om ons in het project te steunen. In de bijeenkomst zal vooral aandacht gegeven worden aan zaken die nu al direct belangrijk voor je 24 zijn zodat je weet wat er binnen onze vereniging gebeurt en wat je er zelf mee kunt.

Als je belangstelling hebt om ook een middag de workshop te volgen kun je je er daar voor opgeven.

Meer informatie?

Ben de Klerk
Berendebjjdeklerk@onsbrabantnet.nl
06 26973203