Krijgen jullie ook spontaan jeuk bij het woord pensioen?

Krijgen jullie ook spontaan jeuk bij het woord pensioen?

Iedere keer als ik weer via de media verneem over de dreigende korting op de pensioenen voor miljoenen Nederlanders krijg ik spontaan jeuk.
Jeuk, omdat het iedere keer weer irriterende gevoelens bij mij oproept. Krabben helpt al niet meer omdat het gevoel blijft dat er ergens iets niet klopt.
Al geruime tijd gaan zeergeleerde dames en heren met elkaar al rollebollend over straat om hun gelijk te halen over de oorzaak van wat ik maar mijn jeuk noem. Voor mij is de vraag vooral, hoe kom ik van die ellendige jeuk af?

Ik reken mijzelf tot de gewone mensen die zich in het verleden nooit echt druk gemaakt hebben over hun pensioen omdat de pensioenleeftijd nog ver in de toekomst lag. Pensioenen is namelijk bepaald geen sexy onderwerp en waarom zou ik mij daar op vroege leeftijd al in verdiepen? Overigens geldt dat laatste volgens mij nog steeds voor de huidige jonge generatie. Wellicht dat zij zich na het lezen van dit artikeltje achter de oortjes zullen krabben want het gaat hen ook zeker aan.

Enfin, naarmate die pensioendatum steeds dichterbij kwam nam mijn interesse in het pensioen toe. Ik ging er, net zoals zovelen onder jullie, van uit dat het opgebouwde (gespaarde) pensioen tezamen met de AOW voor iedereen een financieel fatsoenlijke oude dag zou garanderen. Maandelijks wordt immers een deel van ieders loon niet als salaris uitbetaald maar in een pensioenfonds gestort waar het voor jou wordt belegd zodat er later jouw pensioen uit kan worden betaald. Die maandelijks ingelegde spaarcentjes hebben altijd mooie nette rendementen opgeleverd dus…. kat in het bakkie zou je zeggen. Niet dus!

Feit is dat gepensioneerden al tien jaar hun besteedbaar inkomen fors (zo’n 20%) zien achterlopen op de prijzen omdat onze overheid veel te strenge regels heeft opgelegd aan de pensioenfondsen. Kortom, al jaren geen indexatie terwijl indexatie altijd een uitgangspunt is van het systeem en geen gunst.
Feit is ook dat er een korting op de pensioenen dreigt m.i.v. 2020. Ik onthoud mij van de super technische redenen waarmee e.e.a. wordt beargumenteerd. Ik constateer slechts dat gepensioneerden al vaak op jonge leeftijd zijn begonnen met werken. Zij mochten erop vertrouwen dat hun gespaarde, vaak duur verdiende, centen voldoende zouden zijn om, als aanvullend pensioen op de AOW, van een fatsoenlijke oude dag te kunnen genieten in lijn met hun eerdere levensstijl. Niet dus!

Sorry, maar de jeuk neemt weer toe tijdens dit schrijven. Iets klopt hier gewoon niet en dat begint mij steeds meer te frustreren en over te hellen naar boosheid.
Ik ben blij dat onze KBO-Brabant namens haar 130.000 leden de vinger achter de oorzaak van de jeuk probeert te krijgen en serieus overweegt een juridische procedure te starten tegen de Staat. Het bestuur van KBO Best staat unaniem achter dit voornemen. Daarom heeft het besloten om namens de ruim 1600 leden haar solidariteit met dit voornemen te onderstrepen en € 600,00 te doneren als bijdrage in de komende proceskosten. Hopelijk komt dan de oorzaak (en de legitimiteit ervan) boven water waarna concreet gewerkt kan worden aan een behandeltraject tegen mijn en wellicht ook jullie jeuk.

Jullie voorzitter, Gaston Slagers