Lang zult u wonen

Lang zult u wonen

We willen (en moeten) langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als we ouder worden of een beperking hebben. In dat kader verscheen laatst een interessant onderzoeksrapport dat in gaat op de bewustwording van mensen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De onderzoekers komen tot een groot aantal resultaten waarvan ik jullie een aantal interessante niet wil onthouden. Toch goed om even bij stil te staan.
 
Een derde van de 55-plussers heeft iets aangepast of verbouwd in de woning. Dit neemt af naarmate men ouder wordt. De badkamer is het meest verbouwd om zich zelfstandig te kunnen blijven redden (o.m. vervangen ligbad door douche of verhogen van de toiletpot).Ook de keuken wordt veel genoemd (vervangen gasfornuis door een inductie of elektrische kookplaat en het verhogen van het aanrechtblad).
Ook de bereidheid om in de toekomst te verbouwen of te verhuizen neemt sterk af naarmate men ouder wordt. Van de groep van 55- 59 jaar wil nog een derde verhuizen of verbouwen en van de 80- plussers wil slechts 10 % dit.
Ongeveer tweederde van de 55-plussers vindt het huidige huis geschikt om oud te worden. Dit aandeel neemt toe naarmate men ouder wordt en onder de 80- plussers is dit zelfs driekwart terwijl de helft van hen nog niets heeft gedaan om het huis comfortabeler te maken.
Opmerkelijk mag genoemd worden dat driekwart van de mensen geen belemmeringen ervaart om hun huis comfortabeler te maken. De groep die wel belemmeringen ervaart noemt het meest de kosten en de rompslomp. Het lijkt daarmee belangrijk om bewustwording van de noodzaak van het aanpassen van de woning te vergroten. Dit vooral onder de jongere leeftijdscategorieën omdat wanneer men ouder is men niet meer wil verbouwen ook al is de woning niet geschikt.
Het lijkt er daarmee op dat mensen een noodzaak moeten zien om te gaan verhuizen of verbouwen maar toch ondernemen mensen tot aan hun 80e nog weinig actie. Dit terwijl mensen juist minder verbouwen of verhuizen naarmate men ouder wordt.
Geconstateerd wordt verder dat 55-plussers nog redelijk actief zijn maar ook risico- gedrag vertonen. Velen onder hen die al hinder ondervinden of problemen hebben doen toch nog dingen die de kans op vallen vergroten. Denk hierbij aan douchen in het bad en het gaan staan op een stoel om iets te pakken. Ook vinden veel 55- plussers het voor zaken als niet meer de trap op kunnen of met een rollator lopen nog te vroeg om over na te denken of men acht het risico klein dat het hen binnen 5 jaar overkomt.
 
Tot slot wordt in het rapport gesteld dat bewustwording en ondernemen van actie verschilt per type mens. Zo zijn er typen die hun kop in het zand steken en er niet over na willen denken maar er zijn ook mensen die al vroeg actie ondernemen.
Ter afsluiting attendeer ik jullie nog graag op het volgende: Weten jullie dat de SeniorenRaadBest een werkgroep heeft die zich richt op het geven van voorlichting over de aanpassing van uw woning. Kijk maar eens op de site van de SeniorenRaad (www.seniorenraadbest.nl onder het kopje Wonen op z’n Best).Voor een huistest kunt u contact opnemen met de werkgroep: 06-51360418.
 
Jullie voorzitter, Gaston Slagers