Leo Bisschops, nieuwe voorzitter KBO-Brabant

Leo Bisschops, nieuwe voorzitter KBO-Brabant

Een brug slaan tussen mensen die bepaalde kwaliteiten bezitten en mensen die ondersteuning nodig hebben

Veel actuele maatschappelijke vraagstukken gaan volgens Bisschops over ouderen. `Denk bijvoorbeeld aan de zorg, pensioenen, dementieproblematiek, leveneindevraagstukken en de rijkstaken die naar de gemeenten zijn gegaan.
Als voormalig wethouder Sociale Zaken en Welzijn( tussen 2002 en 2010) en daarna raadslid in Best, maar ook door mijn uitgebreid regionaal en landelijk netwerk, kan ik als adviseur van meerwaarde zijn`.

Leo Bisschops ziet zichzelf als bruggenbouwer die verbindingen wil leggen tussen mensen die bepaalde kwaliteiten bezitten en mensen die ondersteuning nodig hebben.

`Binnen KBO-Brabant, met zijn driehonderd afdelingen, zitten gepensioneerde juristen, vrijwilligers die andere ouderen helpen met belastingaangiften, het aanvragen van toeslagen, het leren omgaan met de computer. Ook onze vrijwillige WMO-cliëntondesteuners staan elke dag klaar om anderen te helpen, zonder daarbij de regie van de ouderen over te nemen.

Als voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, heb ik gezien waartoe verbindingen kan leiden. Mensen in het bezit van een oldtimer gaan een dagje uit met mensen met dementie.

Een onvergetelijke dag voor beide partijen`. Als bruggenbouwer wil ik me inzetten voor alle ouderen, zodat iedereen meetelt en mee kan doen in onze samenleving`, besluit de ambitieuze nieuwe voorzitter van KBO-Brabant.