Aanmelden als lid

KBO Best heeft als uitgangspunt: “voor en door 50-plussers”.
Spreekt de K.B.O. Best u aan en wilt u lid worden van onze vereniging, dan kan dat uiteraard en u bent van harte welkom!!

 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 22,50 voor 2018, verhoogd met € 1,50 als u geen automatische incasso wenst.
Naast deelname aan alle activiteiten krijgt u dan maandelijks de nieuwsbrief van KBO Best en het ouderenmagazine ONS van KBO Brabant.
Jaarlijks organiseert de K.B.O. Best een informatiemiddag voor alle nieuwe leden.
 
Om u aan te melden dient u het inschrijfformulier (hieronder) in te vullen.
Voor het automatisch afschrijven van uw contributie hebben wij uw handtekening nodig.
 

Achternaam en voorletters: man
Geboortedatum:
Achternaam en voorletters: vrouw
Meisjesnaam:
Geboortedatum:
Straat- en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Inschrijfdatum:

 
 

Machtiging
Ondergetekende machtigt hierbij de KBO Best om éénmaal per jaar, tot wederopzegging, de jaarlijkse contributie te innen.
Voor 2018 bedraagt de contributie € 22,50 per persoon.
Bank- of gironummer IBAN:
Inschrijfdatum:
Handtekening:

 
 
 

Vrijwilligers zijn ook altijd welkom bij de KBO. Op verschillende, leuke, gezellige of leerzame
manieren kunt u zich nuttig maken.
Indien U zich als vrijwilliger voor de KBO wilt inzetten, kunt u dat hieronder aangeven
Hr/Mevr:
Wil zich graag inzetten op het gebied van:
Hoe heeft u ons gevonden? FamilieKennissenGroeiend BestBestwijzerSeniorenraadInternetAnders
Indien u ook voor 'anders' heeft gekozen, wilt u dat nader toelichten?
Opmerkingen/vragen

 
 

Dit inschrijfformulier kunt u opsturen of afgeven bij:
Theo Dankers
Moereind 4
5685 Best

Telefoon: 0499 310914
E-mail adres: tdankers@hotmail.com

Lidnummer (Niet zelf invullen)

 
terug | home | top