Aanmelden als lid

 
Aanmelden als lid?
 
Dan kan dat uiteraard en u bent van harte welkom!!
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 22,50, verhoogd met € 1,50 als u geen automatische incasso wenst.
 
Onze nieuwsbrief
Naast deelname aan alle activiteiten krijgt u dan maandelijks de nieuwsbrief van KBO Best en het ouderenmagazine ONS van KBO Brabant.
Jaarlijks organiseert de K.B.O. Best een informatiemiddag voor alle nieuwe leden.
 
 
Om u aan te melden kunt u het onderstaande inschrijfformulier te gebruiken.
  

  Achternaam & voorletters man
  Geboortedatum
  Achternaam & voorletters vrouw
  Meisjesnaam
  Geboortedatum
  Straat- en huisnummer
  Postcode
  Plaats
  Telefoonnummer
  E-mail adres:
  Inschrijfdatum

  Machtiging
  Ondergetekende machtigt hierbij de KBO Best om éénmaal per jaar, tot wederopzegging, de jaarlijkse contributie te innen.
  De contributie € 22,50 per persoon.

  Bank- of gironummer IBAN
  Handtekening

  Vrijwilligers zijn ook altijd welkom bij de KBO. Op verschillende, leuke, gezellige of leerzamemanieren kunt u zich nuttig maken.
  Indien U zich als vrijwilliger voor de KBO wilt inzetten, kunt u dat hieronder aangeven

  Hr/Mevr
  Wil zich graag inzetten op het gebied van
  Hoe heeft u ons gevonden? FamilieKennissenGroeiend BestBestwijzerSeniorenraadInternetAnders
  Indien u ook voor 'anders' heeft gekozen, wilt u dat nader toelichten?
  Opmerkingen/vragen
  Lidnummer (Niet zelf invullen)

   
   
  captcha