Aanmelden als lid

KBO Best heeft als uitgangspunt: “voor en door 50-plussers”.

Spreekt de K.B.O. Best u aan en wilt u lid worden van onze vereniging?
Dan kan dat uiteraard en u bent van harte welkom!!

 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 22,50 voor 2019, verhoogd met € 1,50 als u geen automatische incasso wenst.
Naast deelname aan alle activiteiten krijgt u dan maandelijks de nieuwsbrief van KBO Best en het ouderenmagazine ONS van KBO Brabant.
Jaarlijks organiseert de K.B.O. Best een informatiemiddag voor alle nieuwe leden.
 

Om u aan te melden dient u het inschrijfformulier (hieronder) in te vullen.

 
 

Achternaam & voorletters man
Geboortedatum
Achternaam & voorletters vrouw
Meisjesnaam
Geboortedatum
Straat- en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail adres:
Inschrijfdatum

Machtiging
Ondergetekende machtigt hierbij de KBO Best om éénmaal per jaar, tot wederopzegging, de jaarlijkse contributie te innen.
Voor 2019 bedraagt de contributie € 22,50 per persoon.

Bank- of gironummer IBAN
Handtekening

Vrijwilligers zijn ook altijd welkom bij de KBO. Op verschillende, leuke, gezellige of leerzamemanieren kunt u zich nuttig maken.
Indien U zich als vrijwilliger voor de KBO wilt inzetten, kunt u dat hieronder aangeven

Hr/Mevr
Wil zich graag inzetten op het gebied van
Hoe heeft u ons gevonden? FamilieKennissenGroeiend BestBestwijzerSeniorenraadInternetAnders
Indien u ook voor 'anders' heeft gekozen, wilt u dat nader toelichten?
Opmerkingen/vragen
Lidnummer (Niet zelf invullen)