Meeste oudere senioren van Best redden zich nog goed in thuissituatie.

Meeste oudere senioren van Best redden zich nog goed in thuissituatie.
Dagelijks worden wij overladen met informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en de situatie in zieken- en verpleegtehuizen. De inzet van gedreven en deskundig zorg- en ondersteunend personeel om die uitdagingen het hoofd te bieden is bewonderingswaardig en verdient alle respect en waardering.
Daarnaast worden er lokaal, zo ook in Best, veel prima initiatieven ontplooid om vooral onze ouderen die nog zelfstandig thuis willen en of moeten wonen zoveel als mogelijk verlichting te bieden. Zij vormen namelijk een kwetsbare groep binnen de hele Nederlandse samenleving.
Voor ons als seniorenvereniging KBO Best is dit alles reden geweest om te onderzoeken hoe het met onze oudere leden in deze coronatijd feitelijk gesteld is.Ruim 200 KBO leden van 85 jaar en ouder telefonisch geïnterviewd

KBO

KBO Best is met ruim 1700 leden de grootste seniorenvereniging in Best. Een telefonische belronde onder ruim 200 van haar leden van 85 jaar en ouder levert een aardig beeld op van de feitelijke situatie waarin zij verkeren. Onderwerpen die tijdens de gesprekken ter sprake kwamen zijn onder andere de thuissituatie, het sociaal contact, al dan niet benodigde ondersteuning en hun welbevinden.
 
 
 
 
 
Algemene conclusie: de meeste ouderen onder ons redden zich nog goed
Ondanks alle opgelegde beperkingen weten de meeste ouderen van 85 jaar of ouder zich nog goed te redden. Men houdt zich strikt aan de opgelegde veiligheidsvoorschriften want de angst voor besmetting met het Coronavirus of om anderen ziek te maken is groot. Die angst heerst ook bij hun familie, vrienden en kennissen en daartoe halen deze alles uit de kast om hun te ontzien en te beschermen. Kinderen, kleinkinderen of buren die de noodzakelijke boodschappen voor hun doen en bij de voordeur afzetten maar ook veelvuldig telefoontjes of beeldbellen met elkaar om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Waar nodig wordt ook de noodzakelijke persoonlijke zorg prima verleend en regelmatig wordt men door betrokkenen nog tussentijds aanvullend gebeld voor een praatje. Geweldige initiatieven waar de ouderen enorm dankbaar voor zijn. Los hiervan mist men toch heel erg de sociale (ontmoetings) activiteiten en het fysieke contact. Daarnaast blijkt dat veel ouderen voorafgaande aan de opgelegde beperkende maatregelen nog actief waren om anderen te helpen wat nu helaas noodgedwongen gestopt moest worden. Eenzaamheid en verveling blijven dan ook op de loer liggen, zeker als de opgelegde beperkingen nog lang van kracht blijven. Die eenzaamheid en verveling trachten veel ouderen te ontlopen door, met inachtneming van de ‘social distance’ zoveel als mogelijk de buitenlucht op te zoeken en de bewegen. Wandelen en fietsen vormen daarbij veruit de favoriete bezigheden.

Enkele zorgpunten
Zijn er dan geen zorgpunten onder de geïnterviewden? Jazeker. Zo signaleert men een zekere moeheid zowel bij zichzelf maar vooral in hun omgeving met betrekking tot het naleven van alle regels, wat dreigt uit te monden in opstandigheid. Ondanks het feit dat men die vermoeidheid en opstandigheid begrijpt en ook zelf ervaart is men o zo beducht dat het niet naleven van de regels leidt tot een toename van het aantal besmettingen. Laat iedereen zich aan de regels houden is dan ook hun dringende oproep want des te eerder zijn we allemaal van de huidige beperkende maatregelen verlost.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de enorme druk die op de schouders ligt van mantelzorgers. Wij als KBO vragen daar extra aandacht voor, vooral daar waar het mantelzorg voor mensen met dementie betreft. Zoals al langer bekend dreigt deze groep overbelast te raken door gebrek aan gepaste dagopvang, respijtzorg en professionele en sociale ondersteuning. Dit ondanks de overigens prima initiatieven vanuit welzijnsorganisaties en vrijwilligers om mantelzorgers even te ontlasten. Een uitdaging die we als gemeenschap niet uit de weg mogen gaan en gezamenlijk het hoofd moeten bieden. Laten we samen ook hier het adagium ‘In Best zorgen we voor elkaar’ handjes en voeten geven.

Namens het bestuur KBO Best

Gaston Slagers
Voorzitter