Minder eigen bijdrage voor medicijnen in 2019

Zorgverzekering: minder eigen bijdrage voor medicijnen in 2019

In 2019 gaan we meer betalen voor onze zorgverzekering, maar er is gelukkig ook goed nieuws. De eigen bijdrage voor medicijnen wordt namelijk gemaximeerd op 250 euro. Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met 2021.
 
Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het
Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze hebben dezelfde werkzame stoffen en daardoor ook hetzelfde effect. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid. Als je de voorkeur hebt voor een duurdere variant, vergoeden zorgverzekeraars dit in veel gevallen niet.
 
De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van je zorgverzekering. De eerste 385 euro betaal je dus zelf. Als je ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro. Daarnaast betaal je voor sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al om honderden of zelfs duizenden euro’s gaan. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden komen, heeft het kabinet maatregelen genomen.
Tot een bedrag van 250 euro betaal je de eigen bijdrage zelf, en alles wat daarboven komt vergoedt je zorgverzekering.
 
Bekijk de vergoeding per medicijn
Wil je per geneesmiddel zien of het in het GVS is opgenomen, of er een eigen bijdrage geldt en of er nog andere voorwaarden zijn?
Ga dan naar Medicijnkosten.nl, een website van Zorginstituut Nederland. Hier is deze informatie per medicijn inzichtelijk gemaakt.
 
Overige wijzigingen zorgverzekering 2019
Naast de maximering van de eigen bijdrage, verandert er nog meer volgend jaar. Zo komt er binnen de basisverzekering meer ruimte om mensen met overgewicht te begeleiden.
Ook wordt oefentherapie voor COPD-patiënten vanaf de eerste behandeling vergoed.
 
Bron: Independer