Misschien krijgt u geld terug van de Belastingdienst!

Misschien krijgt u geld terug van de Belastingdienst!

In maart en april hebben de mensen van de Belastingservice KBO Best voor ongeveer 120 senioren de Belastingaangifte verzorgd. Zij hebben de ervaring dat ook mensen, die van de Belastingdienst geen brief hadden gekregen dat zij aangifte moesten doen, toch in aanmerking kwamen voor een teruggave van de belasting.
Het betreft dan senioren die naast hun AOW nog een pensioentje hebben en niet teveel spaargeld (€ 25.000 voor een alleenstaande en € 50.000 voor een echtpaar)
Van de AOW wordt in de meeste gevallen geen belasting ingehouden. Van het pensioen wordt door het pensioenfonds belasting en de premie Zorgverzekeringswet ingehouden.
Mensen met een laag inkomen lijken niet zo veel te hebben aan de mogelijkheid ziektekosten af te trekken. Je kunt immers geen belasting terugkrijgen die je niet betaald hebt. Toch adviseren wij u om wel aangifte te doen. Op grond van de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) kan zorgkostenaftrek toch leiden tot teruggaaf. Aan de hand van de ingediende aangifte kijkt de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor deze regeling. Is dat het geval, dan krijgt u de TSZ automatisch uitbetaald, ook als er geen loonbelasting is ingehouden.
Mocht u over 2017 en eventueel over de jaren 2013 t/m 2016 nog voldoende bewijsstukken hebben, dan kunnen wij voor u eventueel nog een aangiftebiljet inkomstenbelasting indienen.
Denkt u in aanmerking te komen voor teruggave van teveel ingehouden loonbelasting of een aftrek van hoge aftrek ziektekosten, dan kunt u zich in de periode tussen 10 en 20 september 2018 melden bij Mevr. Lenie van de Ven tel.nr. 0499-395058. Geef uw naam, adres, tel.nummer aan haar door en één van onze invulhulpen zal contact met u opnemen om e.e.a. nader met u te bespreken c.q. uit te werken.
 
De Belastingservice KBO Best