Nieuwe cliëntondersteuner WMO stelt zich voor

Nieuwe cliëntondersteuner WMO stelt zich voor

Mijn naam is Ben de Klerk, de nieuwe onafhankelijke cliëntenondersteuner WMO.

In november/december jl. heb ik de opleiding tot onafhankelijk cliëntondersteuner WMO afgerond bij KBO – Brabant. Vanuit de KBO – organisatie ga ik mij inzetten voor alle senioren in Best.
Ik heb een carrière van 45 jaar achter de rug waarvan 25 jaar als zelfstandig ondernemer.
Tevens ben ik in die tijd ook altijd maatschappelijk betrokken geweest in bestuurlijke functies bij brancheorganisaties en verenigingen.

Al een kleine 50 jaar woon ik samen met mijn vrouw en ondertussen volwassen dochters in Best.
Toch ben ik geen bekende Bestenaar. Mijn zakelijke en maatschappelijke activiteiten speelden zich hoofdzakelijk af in de regio. Zodoende bleef er weinig tijd over voor contacten op lokaal niveau.

Na mijn pensionering heb ik mij wel ruim 10 jaar ingezet voor de Adviesraad Sociale Voorzieningen (ASV) van onze gemeente.
Deze adviesraad geeft het college van B & W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de belangen aangaan van mensen die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering.

Zo kijkt betreffende adviesraad naar nieuwe wetgeving, beleid en uitvoering van de regelgeving. Bijzonder leuk en interessant werk, zeker omdat je belangen van kwetsbare mensen behartigt. Bij dat advieswerk waren raakvlakken met de WMO.

De opgedane ervaring bij de ASV wil ik nu combineren met de opgedane kennis van de WMO – regelgeving tijdens mijn opleiding.

Ik ben nu opgeleid en klaar om u te ondersteunen en te begeleiden bij WMO vragen.
Ik hoop de komende tijd vele KBO-leden te mogen ontmoeten en nieuwe contacten te leggen zodat u mij steeds makkelijker weet te benaderen.

Heeft u vragen of wilt u graag informatie over WMO-zaken, aarzel niet en stuur een mailtje. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
Ben de Klerk
Cliëntondersteuner WMO
Telefoon: 06 26973203
Mail: bjjdeklerk@onsbrabantnet.nl