Vers van de Pers


Modeshow met Vorstenbosch Damesmode 2018

Georganiseerd door KBO Best in samenwerking met de PVGE Best
Hier alvast de foto’s

 

Modeshow met Vorstenbosch Damesmode 2018-2
« 1 van 39 »


 


Biljarten in Op ‘t Heerbeeck

kbo
Er is weer ruimte om te biljarten op de dinsdag in het Heerbeeck op de 1e etage. We spelen in twee groepen van ieder anderhalf uur.De tijden zijn van 09.00 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 12.00 uur. Men moet lid zijn van de KBO en de kosten zijn 10 euro per kwartaal.
 
Inlichtingen en aanmelden bij Jan van Berlo via telefoon 0499 396293, email jvanberlo46@gmail.com of kom op dinsdagmorgen even kijken.

 
 
 
 


 


Nieuwe ledenpassen KBO-Brabant 2018

Onbeperkte levensduur

 

KBObest
In de Nieuwsbrief van augustus schreven wij al dat KBO- Brabant besloten heeft dat de ledenpassen voortaan onbeperkte geldig zijn.
De nu in omloop zijnde ledenpassen (2015 – 2017) zijn ook in 2018 nog geldig.
 
Iedereen kan in het laatste kwartaal 2018 een nieuwe ledenpas van KBO- Brabant tegemoet zien. Met de ledenpas van KBO-Brabant kunt u van alle voordelen genieten die KBO- Brabant biedt; zoals collectiviteitskortingen op bijvoorbeeld energie, telefonie/internet en ziektekostenverzekering maar ook aanbiedingen van reizen en ga zo maar door. Bovendien ontvangt iedereen periodiek het KBO- magazine ONS.
 
Inmiddels heeft het bestuur van KBO-Best besloten om, naast de ledenpas van KBO-Brabant, jaarlijks een eigen ledenpas KBO-Best uit te geven.
Deze pas heeft een geldigheidsduur van een jaar. De aparte ledenpas KBO-Best biedt vele voordelen voor u en voor ons. Met die pas kunt u als lid van KBO Best deelnemen aan onze eigen activiteiten en wanneer nodig gebruik maken van onze lokale dienstverlening. Denk daarbij aan de kortingsactie op vertoon van uw KBO Best ledenpas bij veel winkeliers in Best. Natuurlijk ook voor de toegangsbewijzen voor onze vele bruisende ledenbijeenkomsten.
 
U weet dat we in 2019 het 60-jarig jubileum van onze KBO vieren. Dat willen we graag doen met al onze leden, met de ledenpas van KBO-Best kunnen we de daadwerkelijke leden ook bereiken.
 
Het bestuur heeft besloten de ledenpassen van KBO-Best een uniek volgnummer te geven.
 
De ledenpassen van KBO-Best voor 2019 zullen in de maanden oktober en november verspreid worden. Om optimaal te kunnen profiteren van de kortingsactie is het belangrijk is dat u de ledenpas altijd bij u heeft. Dit geldt natuurlijk ook voor de ledenbijeenkomsten en de diverse clubactiviteiten.


 


Zorgverzekering: minder eigen bijdrage voor medicijnen in 2019

 

kbo
In 2019 gaan we meer betalen voor onze zorgverzekering, maar er is gelukkig ook goed nieuws. De eigen bijdrage voor medicijnen wordt namelijk gemaximeerd op 250 euro. Deze regeling geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De maatregel start in 2019 en loopt in ieder geval tot en met 2021.
 
Vergoeding medicijnen zorgverzekering: zo werkt het
Van veel medicijnen bestaan verschillende merken. Deze hebben dezelfde werkzame stoffen en daardoor ook hetzelfde effect. Zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van een medicijn. Dat noemen we het preferentiebeleid. Als je de voorkeur hebt voor een duurdere variant, vergoeden zorgverzekeraars dit in veel gevallen niet.
 
De kosten van medicijnen vallen onder het eigen risico van je zorgverzekering. De eerste 385 euro betaal je dus zelf. Als je ook een vrijwillig eigen risico hebt dan loopt dit bedrag nog verder op, tot maximaal 885 euro. Daarnaast betaal je voor sommige medicijnen een eigen bijdrage. Op jaarbasis kan dat al om honderden of zelfs duizenden euro’s gaan. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële moeilijkheden komen, heeft het kabinet maatregelen genomen.
Tot een bedrag van 250 euro betaal je de eigen bijdrage zelf, en alles wat daarboven komt vergoedt je zorgverzekering.
 
Bekijk de vergoeding per medicijn
Wil je per geneesmiddel zien of het in het GVS is opgenomen, of er een eigen bijdrage geldt en of er nog andere voorwaarden zijn?
Ga dan naar Medicijnkosten.nl, een website van Zorginstituut Nederland. Hier is deze informatie per medicijn inzichtelijk gemaakt.
 
Overige wijzigingen zorgverzekering 2019
Naast de maximering van de eigen bijdrage, verandert er nog meer volgend jaar. Zo komt er binnen de basisverzekering meer ruimte om mensen met overgewicht te begeleiden.
Ook wordt oefentherapie voor COPD-patiënten vanaf de eerste behandeling vergoed.
 
Bron: Independer


 


Smokkeltocht 2018

Smokkeltocht donderdag 29 november 2018, kosten € 37,00 p.p.

 

kbo
Een tocht met begeleiding van een gids door het grensgebied van België, waar in het verleden de smokkelaars erg actief waren. De gids voert ons langs leuke bezienswaardigheden en we maken een kleine stop bij de Achelse Kluis met winkeltjes en hun eigen Trappistenbrouwerij.
 
Programma:
12.15 uur vertrek parkeerplaats bij Den Ekker, 12.25 uur Wilhelminaplein
 
13.00 uur aankomst Soerendonk Partycentrum Antoine voor koffie/thee en gebak
 
14.00 uur Film over het smokkelen en uitleg door de gids.
 
14.30 uur Smokkeltocht met de gids.
 
16.30 uur Terug in Soerendonk voor een goed verzorgd driegangen diner
 
18.30 uur vertrek naar Best, ca. 19.15 uur thuis
 
Inschrijven voor deze dagtocht vóór 22 november met het inschrijfformulier dat u kunt vinden in de nieuwsbrief van november.


 


Aanpakken!!

Dat we als senioren langer in ons eigen huis willen, vaak ook moeten, blijven wonen is bij iedereen bekend.

 

KBO
Dat we als senioren langer in ons eigen huis willen, vaak ook moeten, blijven wonen is bij iedereen bekend. Dat langer zelfstandig wonen ook gevaren met zich meebrengt daarvan is niet iedereen zich bewust.
In Nederland zijn er elk jaar meer dan 100.000 senioren die op de spoedeisende hulp terecht komen vanwege een val in of om het huis. Uiteindelijk overlijden daarvan bijna 4000 mensen per jaar. De werkgroep “Wonen op z’n Best” geeft daarom al vanaf 2013 voorlichting over het veiliger maken van de woning. Als men dat vraagt komen we aan huis om te adviseren over de mogelijkheden.
Toch hebben we ook ondersteuning en actie van de gemeente nodig. Denk maar aan regelingen om woningaanpassing betaalbaar te maken, maar ook aan voorrang voor het bouwen van levensloop bestendige woningen.
In 2015 hebben we dan ook een notitie opgesteld waarin de nodige acties zijn voorgesteld.
Dit leidde tot de gemeentelijke nota Wonen en Zorg, en vervolgens werden alle punten overgenomen in de Woonvisie 2017.
 
Helaas blijkt nu, bijna twee jaar na vaststelling van de Woonvisie, nog niks te zijn gebeurd: In Bestwijzer is er nog geen informatiecentrum en aanspreekpunt over wonen.
 
De voortdurende gecoördineerde voorlichting van gemeente, woningcorporaties, ergotherapie, brandweer enzovoorts, is er niet.
De mogelijkheid om woningaanpassing voor senioren betaalbaar te maken (de verzilverlening) is er niet.
Planmatige sturing op woningbouw, ook voor de vrije sector huur, voor de doelgroep ontbreekt.
 
Kort en goed: Van alle beleidsvoornemens komt niets terecht!
We vragen daarom de Raad en het College met klem om alle toezeggingen waar te maken en op korte termijn te laten zien dat het niet bij beloftes blijft.
 
J. Goossens
Projectleider “Wonen op z’n Best” een werkgroep van de SeniorenRaadBest


 


Overzicht Valongevallen 65+ in 2017.

Elk najaar brengt Veiligheid.nl de valongevalcijfers van het afgelopen jaar – in dit geval dus 2017 – in de publiciteit.

 

KBO
Elk najaar brengt Veiligheid.nl de valongevalcijfers van het afgelopen jaar – in dit geval dus 2017 – in de publiciteit.
Ook voor 2017 moeten we helaas concluderen dat de stijgende lijn wordt voortgezet.
Waren er in 2016 nog 3653 overlijdens te betreuren bij de 65+ wegens een prive-ongeval. In 2017 is dat met 196 toegenomen tot 3849 en dat zijn er dus ongeveer elf per dag.
Melden in 2016 zich 96.000 ouderen op de Spoedeisenhulp vanwege een valpartij ; in 2017 is dat toegenomen tot 102.000 ouderen en de daaraan verbonden kosten bedragen maar liefst 873 miljoen euro ( 2016: 830 miljoen).
De meest voor de hand liggende verklaring voor deze enorme aantallen is de toenemende vergrijzing en we worden ook gemiddeld steeds ouder. Bovendien weten we dat ouderdom met gebreken komt.
 
Maar toch als men verder naar die cijfers kijkt en ontdekt, dat er niet noodzakelijke redenen van valongevallen zijn dan hadden veel bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en overlijdens voorkomen kunnen worden en dus ook veel medische kosten bespaard kunnen worden.
Het valongevalscenario meldt dat 24% van de valpartijen veroorzaakt wordt door struikelen over een steen of tegel, drempel, stoeprand en vloerbedekking. Kortom we tillen onze voeten niet hoog genoeg op. Een ouderdomsgebrek is dat we strammer en stijver worden en dat is te verhelpen door zo lang mogelijk en zoveel mogelijk te blijven bewegen. De cursus “Blijf in Balans” helpt u daarbij.
10% van de valpartijen geschiedt door vallen van een trap of ladder. Dus zorg voor goed houvast als u de trap of ladder op- en afgaat door middel van een tweede trapleuning, goede verlichting, veiligheidstrips op de treden en goed schoeisel.
Op de derde plaats staat vallen van een hoogte bijvoorbeeld uit bed of van een stoel.
Ook hier is de remedie : goede verlichting, goed houvast en eigenlijk moeten we een stoel niet meer als trap gebruiken.
Het uitglijden in bad/douche en op een natte ondergrond scoort eveneens 8 %, ook hier is de remedie : zorg voor voldoende badbeugels of douchekruk en mijdt nattigheid als ondergrond bijvoorbeeld in de keuken en bij schoonmaak vloeren etc.
Op vijf staat verzwikken van enkels door ongelijkheid en dat is te voorkomen door ongelijkheden zoals een drempel in huis of scheve tegels op terras weg te nemen.
 
De voortdurende gecoördineerde voorlichting van gemeente, woningcorporaties, ergotherapie, brandweer enzovoorts, is er niet.
De mogelijkheid om woningaanpassing voor senioren betaalbaar te maken (de verzilverlening) is er niet.
Planmatige sturing op woningbouw, ook voor de vrije sector huur, voor de doelgroep ontbreekt.
 
Wij willen u graag tips geven om risico’s in en om huis te minimaliseren.
 
Wilt u weten waar in en om uw huis de valrisico’s zijn dan kunt u een gratis huistest aanvragen bij Wonen op z’n Best:
Tel. 06- 51360418 of mailen naar info@wonenopzijnbest.nl.
 
Leo van Zeeland, woonconsulent


 


De Prinsenhof heeft het begrepen

weer instuif op 25 november 2018

 

Korte dagen langere avonden, wat kun je beter doen dan deze vullen met muziek die iedereen blij maakt. Prinsenhof heeft ongetwijfeld KBO in gedachten gehad toen men het idee kreeg om op zondagavond 25 november een Instuif muziekavond 60-er jaren voor iedereen te organiseren. De aanvang is 19.00 uur.
De laatste klanken van onze Instuifavond in september echoën immers nog door het gebouw. KBO-ers brengen sfeer en leven in de brouwerij en De Prinsenhof nodigt ons dan ook graag hiervoor uit tegen een gereduceerde entreeprijs van 50% op vertoon van de KBO pas. (1 kaartje per pas). Zie tevens Groeiend Best voor meer informatie o.a. (toegangsprijzen)
 
Verkoop van de kaarten aan de zaal van de Prinsenhof vanaf 30 oktober.
Tot ziens in de Prinsenhof.

 
 


 


Lang zult u wonen

 

kbo
We willen (en moeten) langer thuis wonen en zelfstandig blijven, ook als we ouder worden of een beperking hebben. In dat kader verscheen laatst een interessant onderzoeksrapport dat in gaat op de bewustwording van mensen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De onderzoekers komen tot een groot aantal resultaten waarvan ik jullie een aantal interessante niet wil onthouden. Toch goed om even bij stil te staan.
 
Een derde van de 55-plussers heeft iets aangepast of verbouwd in de woning. Dit neemt af naarmate men ouder wordt. De badkamer is het meest verbouwd om zich zelfstandig te kunnen blijven redden (o.m. vervangen ligbad door douche of verhogen van de toiletpot).Ook de keuken wordt veel genoemd (vervangen gasfornuis door een inductie of elektrische kookplaat en het verhogen van het aanrechtblad).
Ook de bereidheid om in de toekomst te verbouwen of te verhuizen neemt sterk af naarmate men ouder wordt. Van de groep van 55- 59 jaar wil nog een derde verhuizen of verbouwen en van de 80- plussers wil slechts 10 % dit.
Ongeveer tweederde van de 55-plussers vindt het huidige huis geschikt om oud te worden. Dit aandeel neemt toe naarmate men ouder wordt en onder de 80- plussers is dit zelfs driekwart terwijl de helft van hen nog niets heeft gedaan om het huis comfortabeler te maken.
Opmerkelijk mag genoemd worden dat driekwart van de mensen geen belemmeringen ervaart om hun huis comfortabeler te maken. De groep die wel belemmeringen ervaart noemt het meest de kosten en de rompslomp. Het lijkt daarmee belangrijk om bewustwording van de noodzaak van het aanpassen van de woning te vergroten. Dit vooral onder de jongere leeftijdscategorieën omdat wanneer men ouder is men niet meer wil verbouwen ook al is de woning niet geschikt.
Het lijkt er daarmee op dat mensen een noodzaak moeten zien om te gaan verhuizen of verbouwen maar toch ondernemen mensen tot aan hun 80e nog weinig actie. Dit terwijl mensen juist minder verbouwen of verhuizen naarmate men ouder wordt.
Geconstateerd wordt verder dat 55-plussers nog redelijk actief zijn maar ook risico- gedrag vertonen. Velen onder hen die al hinder ondervinden of problemen hebben doen toch nog dingen die de kans op vallen vergroten. Denk hierbij aan douchen in het bad en het gaan staan op een stoel om iets te pakken. Ook vinden veel 55- plussers het voor zaken als niet meer de trap op kunnen of met een rollator lopen nog te vroeg om over na te denken of men acht het risico klein dat het hen binnen 5 jaar overkomt.
 
Tot slot wordt in het rapport gesteld dat bewustwording en ondernemen van actie verschilt per type mens. Zo zijn er typen die hun kop in het zand steken en er niet over na willen denken maar er zijn ook mensen die al vroeg actie ondernemen.
Ter afsluiting attendeer ik jullie nog graag op het volgende: Weten jullie dat de SeniorenRaadBest een werkgroep heeft die zich richt op het geven van voorlichting over de aanpassing van uw woning. Kijk maar eens op de site van de SeniorenRaad (www.seniorenraadbest.nl onder het kopje Wonen op z’n Best).Voor een huistest kunt u contact opnemen met de werkgroep: 06-51360418.
 
Jullie voorzitter, Gaston Slagers


 


De toponymie van Best

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van het boek “De toponymie van Best”

 

kbo
Programma
 
13.30 Ontvangst met koffie
 
14.00-14.30 Paul Maas/Daniel Vangheluwe met een inleiding over ‘De Toponymie van Best’
 
14.45-15.15 Dr. Vic. Mennen: de toponymie als talige hulpwetenschap bij de studie van de landschapsgeschiedenis en het historisch onderzoek
 
15.30-16.00 Prof. Dr. Frans Theuws met de rol van de toponymie bij archeologisch onderzoek
 
16.15 Uitreiking van het eerste exemplaar aan de heer Hans Ubachs, burgemeester van Best
 
16.30 Samenzijn met borrel
 
Namens deKapellekes, Erfgoedvereniging Dye van Best en de Gemeente Best,
Paul Gondrie, voorzitter deKapellekes
 
Klik hier voor de originele uitnodiging.


 


Herfstfeest 2018

 

Herfstfeest 2018
« 1 van 20 »


 


Koersbal nieuwe clubactiviteit 2018

 

We hebben weer een nieuwe activiteitenclub; koersbal, op vrijdag om de veertien dagen in de Vlinderhei. Het initiatief voor deze nieuwe activiteit kwam van een van onze leden. Als bestuur zijn we heel blij met deze initiatieven; door die te ondersteunen en mogelijk te maken sluiten de activiteiten aan bij de wensen van onze leden. Deze groep is inmiddels vrijwel volledig gevuld, een teken dat het initiatief goed is aangeslagen. Voor het komende jaar gaan we kijken of het mogelijk is om onder andere een yoga, padel (een spel dat tussen tennis en squash ligt) en wellicht nog een extra koersbal club op te zetten. Uiteraard staat of valt alles met voldoende deelname vanuit onze leden. Daarbij stellen wij vragen of verzoeken naar nieuwe en ander activiteiten natuurlijk heel erg op prijs. Op die manier bieden we een scala van club activiteiten aan die bijdragen aan gezellige en vaak ook gezonde leefstijl.

 

Koersbal
« 1 van 2 »


 


RSO Midden-Brabant en The Best Irish Singers IN CONCERT in Oirschot.

 

kbo
kbo
Op zondag 25 november a.s. geven het RSO Midden- Brabant en “The Best Irish Singers” uit buurgemeente Best een gezamenlijk concert in Sociaal Cultureel Centrum De Enck, De Loop 67, 5688 EW Oirschot. Het concert begint om 14.00 uur. De kaartjes kosten € 11,-.
 
Het RSO-Midden Brabant brengt al meer dan 25 jaar vooral bekende melodieën die speciaal voor dit orkest zijn gearrangeerd door dirigent Maarten Jense. Het orkest, dat bestaat uit ruim 75 muzikanten, brengt zeer mooie en toegankelijke muziek in een mix van stijlen. U hoort stevige swing, licht klassiek, kleurrijke folklore, dixieland, boeiende evergreens en bekende hedendaagse melodieën, waarbij alle instrumenten van dit bijzondere orkest aan bod komen. Dit betekent dat u, behalve van de reguliere orkestinstrumenten, ook kunt genieten van o.a. piano, gitaar, banjo, accordeon en blokfluit. Het orkest trekt al jarenlang volle theaterzalen.
 
The Best Irish Singers is een muzikaal gezelschap dat is opgericht in 2006 in Best. Het bestaat uit 25 enthousiaste zangers en bandleden die, zoals de naam doet vermoeden, vooral Ierse traditionals vertolken in de gezellige sfeer die daarbij hoort. Ze zingen zowel meerstemmig als soms ook met een solist. De begeleidingsband bespeelt vooral typisch Ierse muziekinstrumenten. Het geheel staat onder leiding van de ervaren dirigent Ron Vink. Om zich te verdiepen in de Ierse cultuur en daar ook uitvoeringen te geven is het koor al meerdere keren naar Ierland afgereisd.
 
Natuurlijk zullen beide gezelschappen ook samen te beluisteren zijn.
Het belooft een ontspannen, gezellige middag te worden waarin het publiek wordt meegenomen en ook zelf mee kan doen in een heerlijke sfeer van mooie, toegankelijke muziek en zang. Kom luisteren en geniet mee!!
 
U kunt kaartjes bestellen:
Aan de zaal of via de website van de Enck: www.deenck.nl
Deze site is ook te vinden via de websites van beide verenigingen:
www.rsomiddenbrabant.nl en www.bestirishsingers.nl
 
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de contactpersonen
Dré Netten, tel:0650203958 (RSO) of Jan van den Bruele tel: 0651819128 (BIS).


 


Dagtrip naar ‘De Porseleyne Fles’ te Delft. 2018

Dagje Delft doe je met KBO Best

 

kbo
Deze gedachte deelde ik op 30 augustus met meerderen. Van KBO Best gingen 46 mensen mee om deze oude stad en het Delfts blauw aan een nadere inspectie te onderwerpen. De reis zelf liep op rolletjes onder de geroutineerde leiding van chauffeur Marcel. Keurig op tijd vertrekken, keurig op tijd aankomen. Mooiste momenten van de dag waren het bezoek aan de Porceleyne Fles, een fabriek voor Delfts blauw aardewerk en een rondvaart door de grachten van Delft.
 
In de Porceleyne Fles kregen wij al gauw door, waarom dat handgeschilderde Delfts blauwe aardewerk zo gruwelijk duur is. Handwerk is op zich al duur, maar als je ziet hoeveel tijd en vakmanschap (zeg maar gerust: talent) er bij komt kijken dan snap je waarom een bordje uit de Porceleyne Fles honderden euro’s kost en een op het oog gelijk ogend bordje uit China voor een paar tientjes over de toonbank gaat. Een rare draaiing in de historie trouwens, want Delfts blauw is ontstaan omdat het Chinese porselein van de VOC razend populair was, maar ook razend duur. Dus ging men het in Delft namaken en zijn het nu de Chinezen die Delfts blauw namaken…
 
Op het water van de Delftse grachten konden wij vernemen dat er in Delft behoorlijk wat studenten zitten (een kleine 30.000) en dat die behoorlijk veel bier drinken. Dat vertelde althans onze schipper annex gids. Die was zelf student en leek van wanten te weten. Maar hij vertelde ook vele bijzonderheden over de vaak fraaie oude panden.
 
Op het programma van deze dag stonden ook koffie in Houten, een lunch in Delft en een diner in Tilburg. Het zal u niet verbazen dat er tijdens die gelegenheden heel oud Best de revue passeerde. Want er wordt wat af- en bijgekletst op zo’n tochtje.
 
Willem van Beerendonk

 

De Porseleyne Fles Delft augustus 2018
« 1 van 15 »


 


Pensioen enquête 2018

 

kbo
De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOGf NOOMt De Unie en de actiegroep Verontruste Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister Koolmees op 19 november 2018 een debatmanifestatie rond pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht.
 
Wat vinden wij belangrijk voor een goed pensioen en wat zijn voor ons de grootste problemen?
Wij willen hierbij ook erg graag uw mening weten. Daarom hebben wij het gerenommeerde onderzoeksbureau Motivaction gevraagd hier onafhankelijk onderzoek naar te doen.
Via de volgende internetlink https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant kunt u meedoen met dit onderzoek. Wij zouden dit zeer op prijs stellen.
De enquête moet binnen de periode 28 september tot en met 19 oktober ingevuld worden, Alleen binnen deze periode werkt de internetlink en een uitleg hoe in te loggen gaat hierbij.
Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd. Omdat wij niet al onze leden op deze manier zullen bereiken vragen wij u oud collega’s hier ook attent op te maken en de internetlink door te geven.
De uitkomsten van deze enquête zullen worden gepresenteerd in aanwezigheid van de minister.
 
Klik hier voor de officiele brief van onze KBO-Brabant voorzitter: Leo Bisschops.
 
Voor het invullen van de enquête kunt u op onderstaande link klikken:

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant


 


Bloemschikken voor Kerstmis 2018

 

Het lijkt misschien nog wat vroeg maar het is Kerstmis voor je het weet en daarom informeren we u nu al over de workshop Bloemschikken eind november-begin december. Het ligt in de bedoeling om op donderdag 29 november en donderdag 13 december de workshop bloemschikken te geven. We willen op 29 november een adventskrans maken, die wat later in de tijd met wat eenvoudige veranderingen omgewerkt kan worden tot een kerststukje. Hiervoor krijgt u handvaten aangereikt op deze donderdag. Op donderdag 6 december wordt het een “echt” kerststuk gecreëerd zodat u er, voorafgaand aan de kerstdagen, al van kunt genieten. De workshop wordt gegeven in Cultuurspoor ‘s middags van 13.30u tot ca.15.30u en de koffie staat gratis klaar. De kosten voor deze 2 middagen bedragen € 15,00. De workshop wordt gegeven door dhr. Ben de Klerk die al bezig is met het uitwerken van de ideeën.
 
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen per workshop, bij voldoende belangstelling kunnen we een tweede workshop organiseren op de dinsdag 27 november en dinsdag 11 december.
 
 
Mocht u willen deelnemen dan kunt u zich aanmelden bij Hetty de Bok, per email op hetty@home.nl of telefonisch op 06-15284072 (als er niet opgenomen wordt graag de voicemail inspreken).
Wij hopen op veel deelnemers.


 


Maaltijdproeverij 2018

 

kbo
Aanstaande woensdag 31 oktober organiseert Zuidzorg een maaltijdproeverij. Ditmaal zal dit in samenwerking zijn met Bestwijzer. Aangezien Bestwijzer 10 jaar bestaat. Iedereen is welkom en mag voor een kleine vergoeding van € 5,00 komen genieten van een drie-gangen diner. Vanaf 12.30 uur zijn jullie welkom en rond 13.00 uur gaan we het eten uitserveren. Jullie kunnen jezelf aanmelden via 040-8806901 dagelijks tussen 12.00 – 15.00 uur. Inschrijven kan tot uiterlijk 24 oktober. Zorg dat je jezelf snel opgeeft want vol = vol. Woensdag 31 oktober 2018. Inloop vanaf 12.30 uur. Entree: € 5,00. Waar: Bestwijzer, Zonnewende 173 5683 AB Best.
Hopelijk mogen we jullie daar begroeten! Tot dan, Meggie & Linda. Wijkverpleegkundigen Zuidzorg Best.

 
 
 
 


 


Indrukwekkende reis naar Polen. 2018

 

Woensdag 10 september vertrokken we met 38 personen, waarvan 20 uit Best naar Polen. De eerste overnachting was in Duitsland, waarna we de volgende dag naar Wroclaw (Breslau) reden.
Op dag 2 maakten we met gids Monica een rondrit door de stad en stapten we diverse keren uit om de stad te voet te verkennen. We bezochten de Johannes De Doper kathedraal en de Grote Markt met stadhuis. Wroclaw is in WO II nagenoeg geheel verwoest geweest maar fraai herbouwd.
 
Op dag 3 bezochten we Auschwitz en Birkenau, onder leiding van gids Martyna. We kregen allemaal een koptelefoon en zendertje, zodat we alles goed konden volgen. De rondleiding nam ruim 2 1/2 uur in beslag en we trokken er vrij snel doorheen. Dat moest ook wel, want de volgende groepen stonden steeds te wachten. Maar het was heel indrukwekkend en we waren er allemaal een beetje stil van na afloop.
 
Dag 4 gingen we naar de Zoutmijn van Wieliczka (Unesco erfgoed). Daar kregen we weer oordopjes, zodat we de gids goed konden volgen. Buiten was het 30 °, maar binnen 16 °. We daalden eerst af tot 130 meter diepte, 750 (treden) en totaal hebben we 2,5 km. gelopen. De mijn is 30 km. lang en is tot 2012 in gebruik gebleven. We zagen prachtige sculpturen, een ondergrondse kapel en heel veel moois, allemaal van zoutsteen. Gelukkig konden we met een originele mijnlift weer naar boven. Toen we weer buiten kwamen, was het nog steeds 30 °, dus lonkten de terrasjes!
 
Dag 5 stond in het teken van Krakau. We bezochten met gids Martyn de Joodse Wijk, de koninklijke burcht, de kathedraal en de indrukwekkende Grote Markt. Krakau is als door een wonder nagenoeg helemaal gespaard gebleven van bombardementen in WO II. Maar de trieste geschiedenis van het Joodse Getto, met de 3 meter hoge muur er omheen, maakte wel grote indruk.
 
Dag 6 stond in het teken van een bezoek aan de bedevaartsplaats Czestochowa. Daar in het klooster Jasna Góra bevindt zich De Zwarte Madonna. Het is vergelijkbaar met Lourdes.
 
Dag 7 verbleven we in Warschau. Daar stapte gids Sabina in de bus en ze is enkele uren bij ons gebleven. Steeds een stukje rijden en dan weer even te voet de bezienswaardigheden bekijken: onder andere het Joodse getto, het Operagebouw, het romantische Lazienkipark met het Paleis op het Water en met het standbeeld van Chopin. Ook bezochten we het indrukwekkende Holocaust museum. Warschau is in WO II voor 85 % verwoest geweest, maar alles is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat herbouwd.
 
Dag 8 hebben we Poznan bezocht met zijn Oude Markt met renaissance stadhuis en prachtige patriciërshuizen.
 
Op dag 9 moesten we de terugreis aanvangen. In Berlijn hebben we nagenoeg alle highlights bezocht per bus, dankzij onze voortreffelijke chauffeur Joop, die ons veel wetenswaardigheden wist bij te brengen.
 
Op dag 10 kwamen we ’s avonds na een lange rit weer thuis met een voldaan gevoel. Een compilatie van foto’s kunt u vinden op onze website: www.kbobest.nl.
 
Anke Lips

 

Reis naar Polen 2018
« 1 van 13 »


 


Instuif in de Prinsenhof een grandioos succes! 2018

 

Instuif
Afgelopen woensdagavond, 19 september 2018, heeft KBO-Best een Instuif gehouden in de Prinsenhof. De instuif is vooral een begrip bij de ouderen onder ons. Het roept herinneringen op aan hun tienerjaren met bijbehorende sfeer en muziek. Menigeen heeft daar zijn of haar vriend of vriendinnetje ontmoet. Reden genoeg voor de KBO om samen met hen de Instuif letterlijk weer nieuw leven in te blazen. Het bleek een schot in de roos van de organisatie. Voor deze gelegenheid konden de leden een introducé meenemen zodat die op deze manier kennis konden maken met de KBO: een moderne seniorenvereniging waar de jeugd van vroeger zich ook kan uitleven op de dansvloer op muziek uit de jaren zestig. Dat het concept aansloeg bleek wel uit de zeer goede opkomst. Er was zelfs iemand die zijn lidmaatschapskaart inclusief pasfoto uit die tijd had meegebracht. De prima muziek, verzorgd door ‘het Orkesje’, zorgde ervoor dat velen als door een magneet werden aangetrokken naar de dansvloer en bleken te beschikken over elastieke beentjes. Dit waarschijnlijk onder het motto: plezier is voor het heden, de physio voor morgen.
 
Quizje
Een kleine wedstrijd die een beroep deed op de kennis van muziek uit de 60-er jaren maakte de beleving nog intenser en de bijhorende prijs, een mandfles Chianti (toch wel een symbool uit die tijd) was natuurlijk op zijn plaats.
 
KBO
Met het organiseren van deze Instuif toont de KBO wederom aan dat het een moderne seniorenvereniging is die inspeelt op de behoeften van haar leden. De Instuif werd dan ook door de KBO als mooie gelegenheid gezien om hun nieuwe folder onder de aandacht te brengen. Daarin wordt op een zeer professionele manier aangegeven waar de KBO voor staat: het ontmoeten van leeftijdsgenoten, actief blijven en zorg voor elkaar.
Unaniem vonden de aanwezigen dat betreffende Instuif een daverend succes was en wat hen betreft een vervolg verdient. Dus werk aan de winkel voor de organisatoren. Moe maar voldaan gingen de aanwezigen weer huiswaarts ondertussen reikhalzend uitkijkend naar de volgende bruisende activiteit van hun KBO.
 
Instuif 2018
« 1 van 25 »

 
 

Er moet mij iets van het hart

Op woensdag 19 september hebben we bij Prinsenhof een instuif gehad, georganiseerd door de KBO Best, en wat was dat een super gezellige avond. Het was van 19.30 uur t/m 22.30 uur. De entree was €. 5,00 en daarvoor kreeg je nog een kop koffie en een consumptie ook. Ik heb veel lof voor de KBO mensen die dit hebben georganiseerd. Alles was gewoon heel goed geregeld. Een geweldige band ’’t Orkesje” luisterde het geheel op en speelde goede muziek echt uit onze tijd en de hele avond stond de vloer vol met dansende mensen, iedereen had er zin in.
Ook alle lof voor Prinsenhof zij hadden het leuk ingericht voor dansers uit die tijd met oude stoelen en tonnen als statafels.
 
Om 22.45 uur was het echt afgelopen en tot die tijd bleef ook bijna iedereen dansen.
 
 
 
 
 
 

KBO en Prinsenhof nogmaals bedankt. Voor herhaling vatbaar.

 
Willy Wouters
KBO lid


 


Kerstconcert op Legerplaats Oirschot 2018

De KBO organiseert samen met de PVGE een bezoek aan het kerstconcert op de Legerplaats Oirschot.

 

Dit concert wordt gehouden onder de naam Kerstproms. Het Orkest van de Koninklijke Marechaussee verzorgt de muziek. De dirigent van het orkest maakt er ongetwijfeld een geweldige uitvoering van; hij heeft zijn sporen onder andere bij de Mariniers kapel verdiend. De solisten zijn op dit moment nog niet bekend, maar die zijn aan het orkest gewaagd. Op 15 december vindt het concert plaats in de als concertzaal ingerichte bioscoop op de legerplaats. De aanvangstijd is 19.30 uur, vanaf 19.00 is de zaal open. Om ongeveer 21.45 uur is het concert afgelopen. Voor de bezoekers is er vooraf en in de pauze gratis koffie en thee. Om het bezoek aan dit grandioze muzikale evenement makkelijk te maken heeft KBO Best in samenwerking met de PVGE busvervoer geregeld. In Best zijn er twee opstapplaatsen; bij de Prinsenhof en op het Wilhelminaplein. De bus is om 18.15 uur bij de Prinsenhof en om 18.30 uur op het Wilhelminaplein.
 
In de zaal is er een speciale ruimte gereserveerd voor onze groep. Voor het concertbezoek inclusief consumpties en vervoer tot voor de deur van de concertzaal en de retourreis zijn 65 kaarten beschikbaar.
 
 
Kaarten kosten € 21,50 en zijn op vertoon van uw ledenpas te koop bij Cultuurspoor (alleen pin betaling).
De kaartverkoop start voor leden van zowel de KBO als de PVGE op 29 oktober.
 
Bij het bezoek aan de legerplaats gelden bijzondere veiligheidseisen, u moet in de bus behalve uw kaart (entreebewijs) ook een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, ID kaart of paspoort bij u hebben.
Indien u dit niet kunt tonen, krijgt u geen toegang tot de kazerne.


 


Workshop e-bike en workshop scootmobiel + BROEM dag voor de oudere automobilisten 2018

Georganiseerd door Veiligverkeer Best

 

Donderdag 27 september 2018 organiseert VVN afdeling Best een Scootmobiel Workshop
Aan deze dag wordt medewerking verleend door:
Medewerkers van VVN afdeling Valkenswaard, Patrick Schmidt van Zorgwinkel Best en Patrick van Bommel van van Bommel Optiek uit Hapert.
 
Op verzoek van de Provincie en Gemeente wordt op donderdag 4 oktober 2018 i.s.m. de Fietsersbond de workshop E-bike gegeven
Het doel is: Het geven van voorlichting over het gebruik van de elektrische fiets.
Alle inwoners van Best en omgeving die al een E-bike hebben en zij die er een willen aanschaffen kunnen deelnemen.
 
Beide dagen starten we om 09:15 uur met ontvangst koffie, en eindigen we om 16:00 uur.
Er wordt een gratis lunch verzorgd.
 
 
Vrijdag 26 okt. organiseert VVN-afd. Best weer een BROEM-dag voor de oudere automobilisten.
Zij kunnen dan hun ogen laten testen, de verkeersregels laten opfrissen en een ritje met een rijinstructeur maken. Dit alles vindt plaats in De Kadans van 08.00u tot 14.00u
 
Aanmelden kan via de secretaris
Jan Geraedts: 06233777671


 


Misschien krijgt u wel geld terug van de Belastingdienst! 2018

 

kbobest belasting
In maart en april hebben de mensen van de Belastingservice KBO Best voor ongeveer 120 senioren de Belastingaangifte verzorgd. Zij hebben de ervaring dat ook mensen, die van de Belastingdienst geen brief hadden gekregen dat zij aangifte moesten doen, toch in aanmerking kwamen voor een teruggave van de belasting.
Het betreft dan senioren die naast hun AOW nog een pensioentje hebben en niet teveel spaargeld (€ 25.000 voor een alleenstaande en € 50.000 voor een echtpaar)
Van de AOW wordt in de meeste gevallen geen belasting ingehouden. Van het pensioen wordt door het pensioenfonds belasting en de premie Zorgverzekeringswet ingehouden.
Mensen met een laag inkomen lijken niet zo veel te hebben aan de mogelijkheid ziektekosten af te trekken. Je kunt immers geen belasting terugkrijgen die je niet betaald hebt. Toch adviseren wij u om wel aangifte te doen. Op grond van de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) kan zorgkostenaftrek toch leiden tot teruggaaf. Aan de hand van de ingediende aangifte kijkt de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor deze regeling. Is dat het geval, dan krijgt u de TSZ automatisch uitbetaald, ook als er geen loonbelasting is ingehouden.
Mocht u over 2017 en eventueel over de jaren 2013 t/m 2016 nog voldoende bewijsstukken hebben, dan kunnen wij voor u eventueel nog een aangiftebiljet inkomstenbelasting indienen.
Denkt u in aanmerking te komen voor teruggave van teveel ingehouden loonbelasting of een aftrek van hoge aftrek ziektekosten, dan kunt u zich in de periode tussen 10 en 20 september 2018 melden bij Mevr. Lenie van de Ven tel.nr. 0499-395058. Geef uw naam, adres, tel.nummer aan haar door en één van onze invulhulpen zal contact met u opnemen om e.e.a. nader met u te bespreken c.q. uit te werken.
 
De Belastingservice KBO Best


 


Hoe houd ik mijn hersenen gezond? 2018

Informatiebijeenkomst

 

kbobest
Op woensdag 14 november om 14.00 uur tot 16.00 uur in de Prinsenhof organiseert de seniorenraad weer een interessante informatiebijeenkomst. Deze keer zal de heer Jac van de Goor van de Hersenstichting ons op een boeiende manier, handige en slimme tips geven om langer geestelijk gezond en fit te blijven.
Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot onthouden en van emoties tot inge¬wikkelde denkprocessen. Onze hersenen maken ons tot wie we zijn.
Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. Gelukkig is er ook goed nieuws. U kunt zelf veel doen om uw hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Zoals voldoende slaap, regelmatig bewegen en een gezonde voeding. Daarnaast is het belangrijk om de hersenen uit te blijven dagen.
 
U krijgt tijdens de lezing meer concrete tips. Hoe eerder u daarmee begint, hoe groter de kans dat ook uw hersenen tot op hoge leeftijd actief blijven. Aan de orde komt ook het verschil tussen normale vergeetachtigheid en geheugenproblemen veroorzaakt door een hersenaandoening en tips om uw geheugen te helpen met zowel interne als externe strategieën.
En natuurlijk krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Op een informatietafel zullen ook gratis brochures beschikbaar zijn. Iedereen is weer van harte welkom, ongeacht de leeftijd. Entree is € 2, – en dat is inclusief koffie of thee en cake.


 


Steviger op de benen en beter in balans! 2018

ThOM-B Cursus ‘Blijf in Balans’ start met een nieuwe groep

 

In samenwerking met WBO, Seniorenraad Best, Ergotherapie BestOirschot, Oefentherapie Cesar Best-Oirschot en Voeding en Dieet Best start ThOM-B (Thuis Onbezorgd Mobiel Best) dit najaar een nieuwe groep voor de cursus Blijf in Balans. Doel: het voorkomen van vallen en verbeteren van de balans in het dagelijks bewegen.
 
Informatiebijeenkomst…
Op 30 augustus 2018, tussen 14.00 en 16.00 uur, vindt er in Bestwijzer een informatiemiddag plaats over de cursus “Blijf in Balans”. U krijgt informatie over de risico’s op vallen, oorzaken van verminderd evenwicht, een veilige (woon)omgeving en hoe de kans op vallen kleiner gemaakt kan worden. Tevens zal een diëtiste het belang van gezonde voeding toelichten. Deelname aan de informatiemiddag is gratis en verplicht u tot niets.
 
 
 
Blijf in Balans…
De cursus Blijf in balans bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Er worden verschillende testen gedaan, zoals een veilig wonen- en een balanstest. De vierde middag is een herhalingsmiddag waarin de testen en oefeningen opnieuw worden gedaan. Zo ziet u zelf de verbeteringen. Het praktijkdeel bestaat uit oefeningen voor balans en ontspanning, versterkende en losmakende oefeningen voor voeten, enkels en benen, tips bij het lopen en het lopen met stok of rollator. Er worden ook thuisopdrachten gegeven. Elke deelnemer krijgt een cursushandleiding waarin alle informatie nog eens rustig nagelezen kan worden en waarin de oefeningen beschreven staan.
 
Voor wie…
De cursus is bedoeld voor mensen die problemen hebben met hun evenwicht en/of meer moeite met het lopen krijgen. Een goede balans voorkomt vallen en werkt positief door op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Daarnaast wordt er uitgelegd hoe u een veilige (woon) omgeving kunt creëren. Iedere oudere, ook degenen die wel goed ter been zijn, heeft voordeel van deze cursus. Een goede balans werkt tenslotte positief door op het welzijn en de gezondheid en voorkomt daarmee dat ouderen vallen.
 
Door wie…
De cursus wordt gegeven door de professionals van Oefentherapie Cesar Best, Ergotherapie Best-Oirschot (beiden gespecialiseerd op het gebied van valpreventie en aangesloten bij ValNet (www.valnet.info) en Voeding en Dieet Best.
 
De kosten van de cursus, inclusief boek, bedragen € 22,50.
De cursus wordt gegeven op de volgende data:
4 oktober
11 oktober
8 november 2018 van 14.00 uur tot 16.30 uur in Bestwijzer, Zonnewende 173 Best.
 
Aanmelden…
Wilt u meer weten, kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst op 30 augustus van 14.00 – 16.00 uur in Bestwijzer. Voor deze bijeenkomst is aanmelden niet nodig. Wilt u zich nu al aanmelden voor de cursus, dan kan dat via het Infopunt van WBO (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur) op telefoonnummer 0499-770110.
 
ThOM-B: daar gaat u meer van horen en zien…
Thuis Onbezorgd Mobiel Best (ThOM-B) is een samenwerkings-verband tussen WBO, Seniorenraad Best, Summa College, Ergotherapie BestOirschot, Oefentherapie Cesar Best-Oirschot en Voeding en Dieet Best. Dit samenwerkingsverband is ontstaan uit het project TOM dat vorig jaar heeft gedraaid in Best.
 
Alle partijen hebben de krachten gebundeld om preventieve activiteiten te organiseren waardoor mensen langer in staat zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De cursus Blijf in Balans is daar een voorbeeld van. Momenteel wordt hard gewerkt aan de organisatie van, en informatie over andere activiteiten die ThOM-B oppakt. U hoort of leest daar binnenkort meer over.

 

Blijf in balans


 


Slecht zien of slecht horen …en dan? 2018

 

Het Gehandicapten Platform Best organiseert een themamiddag met als onderwerpen: “Wat betekent het hebben van een visuele beperking of een gehoorprobleem”.
Mevr. Bianca Spang, Koninklijke Visio Expertise Centrum voor Blinden en Slechtzienden, geeft een overzicht van de meest voorkomende vormen van visuele beperking en illustreert dit met fotomateriaal. Een film toont wat een slechtziende ervaart. Bezoekers kunnen zelf sommige vormen van visuele beperking ervaren door gebruik van speciale simulatiebrillen.
Mevr. Jacqueline Lavrijssen, Nederlandse Vereniging van Slechthorenden, geeft een algemeen overzicht van gehoorproblemen. Verder geeft zij uitleg over de functie en demonstratie van een ringleiding.
Beide presentaties richten zich voornamelijk op ouderen en de naasten van mensen met een visuele- of gehoorstoornis. Er is een overzicht van hulpmiddelen.
Aan het eind van de middag wordt een forumsessie gehouden onder leiding van dhr. Jan Ackermans, oud huisarts uit Best.
De themasessie wordt gehouden woensdag 3 oktober in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43. Tijd: 14.00 – 1600 uur. Entreekosten € 2,00. Vanaf 13.30 uur willen wij u graag verwelkomen met een gratis kopje koffie. Kom op tijd, vol is vol!
Het Gehandicapten Platform ijvert voor de aanleg van een permanente ringleiding in de Prinsenhof opdat mensen met een gehoorprobleem ook in staat zijn sprekers te kunnen volgen. Het probleem is de kosten van een dergelijke installatie. In de zaal zal de mogelijkheid worden geboden een donatie te doen om te helpen de financiering van een dergelijke installatie mogelijk te maken. Met onze dank.
 
Graag tot ziens!


 


Nieuwe regels bij het kopen van kaartjes. 2018

 

De activiteiten van KBO Best worden zo goed bezocht, dat vanaf nu het kopen van kaartjes voor de bijeenkomsten in de Prinsenhof anders georganiseerd wordt. Tot nu toe kon men, na het tonen van een KBO- pasje , meerdere kaarten kopen. Het gevolg was dat dat de run op kaartjes zo snel verliep, dat de kaartjes vaak binnen één uur op waren. Sommige leden hadden nu veel kaartjes en anderen visten achter het net. Dat zorgde voor veel ergernis en tijdens de Ledenvergadering op woensdag 18 april werd terecht gevraagd of de verkoop niet anders kon. Daarom geldt vanaf nu de volgende regel: “met één KBO-pasje kan men één kaartje kopen. Zijn dus van het gezin twee personen lid, dan kunnen twee kaartjes gekocht worden en worden twee pasjes gecontroleerd. Op de eerste dagen van de verkoop zal een bestuurslid aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat e.e.a. netjes verloopt. Klagen bij CultuurSpoor heeft geen zin, de beslissing is genomen door het bestuur van KBO Best! De opmerking dat “er dan maar een tweede middag moet komen” is ook ter sprake gekomen tijdens de bestuursvergadering. Artiesten moeten vaak lang vantevoren besproken worden ( en betaald), de zaal moet gereserveerd worden en ook moet bekeken worden of andere activiteiten dan geen gevaar lopen. We hebben namelijk een grote activiteitenlijst. Vandaar dat er niet zomaar een tweede middag kan komen, wanneer de zaal uitverkocht is. Deze nieuwe regels gaan met onmiddellijke ingang in en gelden alleen voor de activiteiten. Busreizen en dagtochten worden ruim op tijd via de nieuwsbrief en de website aangekondigd en daar gelden andere regels.


 


Nieuwe ledenpassen KBO-Brabant 2018

Onbeperkte levensduur

 

KBObest
In de Nieuwsbrief van augustus schreven wij al dat KBO- Brabant besloten heeft dat de ledenpassen voortaan onbeperkte geldig zijn.
De nu in omloop zijnde ledenpassen (2015 – 2017) zijn ook in 2018 nog geldig.
 
Iedereen kan in het laatste kwartaal 2018 een nieuwe ledenpas van KBO- Brabant tegemoet zien. Met de ledenpas van KBO-Brabant kunt u van alle voordelen genieten die KBO- Brabant biedt; zoals collectiviteitskortingen op bijvoorbeeld energie, telefonie/internet en ziektekostenverzekering maar ook aanbiedingen van reizen en ga zo maar door. Bovendien ontvangt iedereen periodiek het KBO- magazine ONS.
 
Inmiddels heeft het bestuur van KBO-Best besloten om, naast de ledenpas van KBO-Brabant, jaarlijks een eigen ledenpas KBO-Best uit te geven.
Deze pas heeft een geldigheidsduur van een jaar. De aparte ledenpas KBO-Best biedt vele voordelen voor u en voor ons. Met die pas kunt u als lid van KBO Best deelnemen aan onze eigen activiteiten en wanneer nodig gebruik maken van onze lokale dienstverlening. Denk daarbij aan de kortingsactie op vertoon van uw KBO Best ledenpas bij veel winkeliers in Best. Natuurlijk ook voor de toegangsbewijzen voor onze vele bruisende ledenbijeenkomsten.
 
U weet dat we in 2019 het 60-jarig jubileum van onze KBO vieren. Dat willen we graag doen met al onze leden, met de ledenpas van KBO-Best kunnen we de daadwerkelijke leden ook bereiken.
 
Het bestuur heeft besloten de ledenpassen van KBO-Best een uniek volgnummer te geven.
 
De ledenpassen van KBO-Best voor 2019 zullen in de maanden oktober en november verspreid worden. Om optimaal te kunnen profiteren van de kortingsactie is het belangrijk is dat u de ledenpas altijd bij u heeft. Dit geldt natuurlijk ook voor de ledenbijeenkomsten en de diverse clubactiviteiten.