Voorwoord voorzitter

Donderdag 4 april was een echte KBO-dag voor mij. ’s Morgens was er de bijeenkomst van de werkgroep ‘KBO-Best 65 jaar’ in Bestwijzer. De werkgroep bestaat uit Koos de Laat, Theo Dankers, Wilma van Rulo, Willyvoorblad prikbord mei2024 Wouters en ondergetekende.

Eén van de belangrijkste agendapunten was de organisatie van ons feest in september. We hebben goede afspraken kunnen maken en hopen op een grote opkomst op 13 september. Daarna door naar het Prinsenhof waar de kaartverkoop was voor ons lentefeest. Samen met Henny Appel en Willy Wouters waren we tevreden over de eerste verkoop van de kaartjes. Omdat we nu twee keer ons lentefeest gaan organiseren, waren we benieuwd hoe de animo zou zijn, en gezien de verkopen gaan het twee mooie activiteiten worden. Daarna door naar een afspraak om de vitaliteitscheck die we in 2023 hebben georganiseerd te evalueren.
Er wordt een beroep op ons gedaan om dit nogmaals te gaan organiseren. We houden u op de hoogte want hier komt nogal wat bij kijken. Daarna ging het alarm op mijn telefoon af omdat ik mijn voorwoord op tijd moest aanleveren voor Wilma.
Onze activiteiten tot nu toe vanwege ‘KBO-Best 65 jaar’: darten, foto- en videoclub en de toneelavond voor onze adverteerders, hebben we nu achter de rug. We hopen dat de andere activiteiten die er nu nog aankomen wat meer deelnemers gaan opleveren. U hebt nog veel mogelijkheden voor deelname, zoals aan badminton, jeu de boules, de IVN-wandeling, de fietstocht of de leuke activiteit voor onze 80+ leden. Houd het Prikbord goed in de gaten en vergeet u zich vooral niet op te geven.

Op onze algemene ledenvergadering die 25 april wordt gehouden zullen we helaas ook afscheid gaan nemen van ons bestuurslid Wil Vlemmix. Wil is verhuisd naar Eindhoven en vanwege persoonlijke omstandigheden kan hij zijn inzet voor KBO-Best niet meer continueren. De stukken voor de ledenvergadering kunt u alvast bekijken op onze website www.kbobest.nl. Zoals al eerder vermeld hoop ik, en met mij het bestuur, een groot aantal van u op 25 april te ontmoeten.​​​

Paul Gondrie, voorzitter KBO-Best

kbobest logo