NIEUWSBULLETIN MEI 2020

Nieuwsbulletin mei 2020

Complimenten aan familie, kennissen en vrienden van onze oudere senioren
Bijna dagelijks wordt een stortvloed aan informatie over ons uitgestrooid over de ontwikkeling van het Coronavirus en de veelal zorgwekkende toestanden in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wat dat betreft is het fijn te weten dat ze in goede handen zijn van enorm gedreven en deskundig zorg- en ondersteunend personeel die onder enorme druk bijna bovenmenselijk presteren. Hulde!

Toch is er ook een grote groep senioren die thuis zo lang mogelijk zelfstandig woont. Hoe gaat het eigenlijk met hen?
Jullie voorzitter heeft ruim 200 KBO-leden van 85 jaar of ouder telefonisch gesproken over hun thuissituatie.
Daaruit blijkt dat onze oudere leden zich over het algemeen prima weten te redden mede dankzij hun kinderen, familie en kennissen. Daarbij valt ook op dat iedereen de veiligheidsvoorschriften goed in acht neemt.

Een groot compliment aan alle mensen die deze ondersteuning in welke vorm dan ook hebben en nog zullen geven. Daaruit blijkt maar weer eens hoe moeilijke tijden mensen nog nader tot elkaar brengt. Laten we hopen dat, nadat deze Coronacrisis voorbij is, de warmte tussen generaties blijft. Een ‘nieuwe’ werkelijkheid waarbij het omkijken naar en zorg voor elkaar de boventoon voert, net als bij onze KBO. Dan is er toch nog iets goeds uit deze Coronacrisis voortgekomen. Het bestuur en alle vrijwilligers wensen iedereen een goede gezondheid toe enne…… zorg goed voor elkaar en voor mensen in jullie omgeving.
Bestuur en vrijwilligers KBO
 
 
 
Koninklijke onderscheiding

KBO

Ons KBO-lid Ton Broeren heeft de koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau ontvangen. Dit vanwege zijn verdiensten voor onder andere de Bestse
Reddingsbrigade, de Stichting Vrienden van Best Vooruit en de EHBO-vereniging.
Het bestuur heeft Ton namens jullie gefeliciteerd en een mooi boeket bloemen laten bezorgen. Ook KBO-Brabant heeft hem van harte gefeliciteerd met zijn onderscheiding.
Een KBO-lid om trots op te zijn. Natuurlijk ook onze felicitaties voor de andere zes gedecoreerden.
 
 
 
KBO Best regelt uitstel aangifte inkomstenbelasting

KBO

Door de coronacrisis is het voor de belasting invulhulpen van KBO Best niet mogelijk om voor hun cliënten nog vóór mei de aangifte Inkomstenbelasting 2019 te verzorgen.
Inmiddels hebben wij voor alle mensen die zich hebben aangemeld, uitstel voor de aangifte geregeld tot 1 september aanstaande. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over het tijdig indienen van de aangifte IB 2019.Zodra de maatregelen van de overheid het toelaten zullen wij u, zoals gebruikelijk, informeren over de datum, het tijdstip en de belasting invulhulp die u van dienst is. Naar het zich laat aanzien zijn in principe alle afspraken in Bestwijzer.
De belasting invulhulpen van KBO Best
 
 
 
Datum opstarten KBO-activiteiten nog onzeker
Helaas kunnen wij nog geen datum geven waarop de KBO haar activiteiten weer kan opstarten. Vervelend maar wel realiteit. Wanneer het Kabinet de regels versoepelt en wij weer met een, meerdere of alle activiteiten kunnen aanvangen zullen wij jullie op de hoogte stellen via onze website www.kbobest.nl , onze Facebookpagina, onze nieuwsbrief of Nieuwsbulletin zoals deze en via de media zoals Groeiend Best.
 
 
 
Nieuwsbrief KBO
Zoals al eerder aangekondigd vervangt dit Nieuwsbulletin tijdelijk onze traditionele Nieuwsbrief. Dit omdat alle activiteiten voorlopig nog geannuleerd blijven. Ook voor de maand juni wordt een nieuwsbulletin uitgegeven om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Juli is een vakantiemaand waarop sowieso geen Nieuwsbrief verschijnt. De eerstkomende Nieuwsbrief KBO zal eind juli/begin augustus verschijnen maar wel in een modern nieuw jasje dat nog beter past bij onze mooie dynamische seniorenvereniging.