Opnieuw: Koersbal in de Kadans

Opnieuw: Koersbal in de Kadans

Koersbal is een spel waarbij gezelligheid voorop staat. Telkens twee spelers die met en tegen elkaar ongeveer zoals bij “jeu de boules” met grote ballen proberen te scoren. Dit door een klein wit balletje te raken en de eigen ballen over een achterlijn te krijgen. Je speelt binnen en bent niet afhankelijk van het weer. Om het gezellig te maken moeten er wel zo’n 10 a 12 mensen meedoen.
Onze eerder oproep om in de Kadans het koersballen weer wat extra leven in te blazen leverde net te weinig aanmeldingen op.
Daarom deze herhaling met een foto van het koersballen in de Kadans:
 
In buurthuis de Kadans zijn alle spullen aanwezig en er wordt elke week, behalve in de vakantie periode,
op donderdag van 9.45 uur tot ongeveer 11.30 uur gespeeld.
 
De groep zou graag extra deelnemers verwelkomen.
 
Wij willen de deelname voor KBO leden gratis houden. De koffie, a € 1,- per kopje moet u wel zelf afrekenen.
 
Bij voldoende aanmeldingen, zodat de groep weer ongeveer 10 tot 12 personen telt, neemt KBO Best de organisatie over.
In februari willen we daarvoor een kennismaking-oefen bijeenkomst organiseren.
 
We gaan er vanuit dat u, na de kennismaking met het spel, laat weten of u voor langere tijd, minimaal een kwartaal, deelnemer wilt blijven van de koersbal groep.
Uiteraard is het altijd mogelijk dat u een keer verhinderd bent.
 
Aanmelden kunt u zich bij mevrouw Hetty de Bok:
email; hetty@home.nl of telefonisch (na 19.00 uur) 06 15284072 Bij geen gehoor a.u.b. de voicemail inspreken.

 
Mensen die zich al eerder hebben aangemeld hoeven dat niet opnieuw te doen.