Overzicht Valongevallen 65+ in 2017

Overzicht Valongevallen 65+ in 2017.

Elk najaar brengt Veiligheid.nl de valongevalcijfers van het afgelopen jaar – in dit geval dus 2017 – in de publiciteit
Ook voor 2017 moeten we helaas concluderen dat de stijgende lijn wordt voortgezet.
Waren er in 2016 nog 3653 overlijdens te betreuren bij de 65+ wegens een prive-ongeval. In 2017 is dat met 196 toegenomen tot 3849 en dat zijn er dus ongeveer elf per dag.
Melden in 2016 zich 96.000 ouderen op de Spoedeisenhulp vanwege een valpartij ; in 2017 is dat toegenomen tot 102.000 ouderen en de daaraan verbonden kosten bedragen maar liefst 873 miljoen euro ( 2016: 830 miljoen).
De meest voor de hand liggende verklaring voor deze enorme aantallen is de toenemende vergrijzing en we worden ook gemiddeld steeds ouder. Bovendien weten we dat ouderdom met gebreken komt.
 
Maar toch als men verder naar die cijfers kijkt en ontdekt, dat er niet noodzakelijke redenen van valongevallen zijn dan hadden veel bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en overlijdens voorkomen kunnen worden en dus ook veel medische kosten bespaard kunnen worden.
Het valongevalscenario meldt dat 24% van de valpartijen veroorzaakt wordt door struikelen over een steen of tegel, drempel, stoeprand en vloerbedekking. Kortom we tillen onze voeten niet hoog genoeg op. Een ouderdomsgebrek is dat we strammer en stijver worden en dat is te verhelpen door zo lang mogelijk en zoveel mogelijk te blijven bewegen. De cursus “Blijf in Balans” helpt u daarbij.
10% van de valpartijen geschiedt door vallen van een trap of ladder. Dus zorg voor goed houvast als u de trap of ladder op- en afgaat door middel van een tweede trapleuning, goede verlichting, veiligheidstrips op de treden en goed schoeisel.
Op de derde plaats staat vallen van een hoogte bijvoorbeeld uit bed of van een stoel.
Ook hier is de remedie : goede verlichting, goed houvast en eigenlijk moeten we een stoel niet meer als trap gebruiken.
Het uitglijden in bad/douche en op een natte ondergrond scoort eveneens 8 %, ook hier is de remedie : zorg voor voldoende badbeugels of douchekruk en mijdt nattigheid als ondergrond bijvoorbeeld in de keuken en bij schoonmaak vloeren etc.
Op vijf staat verzwikken van enkels door ongelijkheid en dat is te voorkomen door ongelijkheden zoals een drempel in huis of scheve tegels op terras weg te nemen.
 
De voortdurende gecoördineerde voorlichting van gemeente, woningcorporaties, ergotherapie, brandweer enzovoorts, is er niet.
De mogelijkheid om woningaanpassing voor senioren betaalbaar te maken (de verzilverlening) is er niet.
Planmatige sturing op woningbouw, ook voor de vrije sector huur, voor de doelgroep ontbreekt.
 
Wij willen u graag tips geven om risico’s in en om huis te minimaliseren.
 
Wilt u weten waar in en om uw huis de valrisico’s zijn dan kunt u een gratis huistest aanvragen bij Wonen op z’n Best:
Tel. 06- 51360418 of mailen naar info@wonenopzijnbest.nl.
 
Leo van Zeeland, woonconsulent