Rechtszaak tegen de Staat

KBO- Brabant gaat juridische strijd aan over pensioenwetgeving
 

KBO- Brabant gaat juridische strijd aan over pensioenwetgeving
Het bestuur van KBO Brabant heeft besloten om, samen met twee andere organisaties, een juridische strijd aan te gaan met de Nederlandse Staat over de pensioenwetgeving.
Deze strijd zal naar verwachting in september formeel beginnen door het indienen van een zogenoemde dagvaarding.
 
KBO Brabant is van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn, met als gevolg een dreigende pensioenkorting voor acht miljoen mensen (!) en geen zicht op indexering.
Het voert te ver om hier alle argumenten die geleid hebben tot de voorgenomen juridische strijd met de Nederlandse Staat nog eens op een rijtje te zetten. Daar hebben specialisten het al moeilijk genoeg mee dus daar waag ik mij niet aan.
In het Persbericht van KBO Brabant waarin de verwachte juridische strijd wordt aangekondigd staan wel een aantal belangwekkende zaken die ik jullie niet wil onthouden.
 
1.Pensioenfondsen moeten zich arm rekenen.
Pensioenfondsen boeken mooie rendementen maar moeten rekenen met een veel lagere rekenrente. Dit schetst een buitengewoon pessimistisch beeld van onze pensioenfondsen wat niet terecht is.
 
2. Typisch Nederland
Alleen Nederland heeft in zijn pensioenwetgeving voor pensioenfondsen gekozen voor een rekenrente die het aanvullend pensioen van o.a. gepensioneerden doet verdampen. Gepensioneerden voelen dat al ruim 10 jaar in hun portemonnee. Wisten jullie dat in alle andere landen van de Eurozone de pensioenen gewoon geïndexeerd worden? KBO Brabant vindt dat deze ondermijning van ons pensioenstelsel een halt moet worden toegeroepen.
 
3. Het pensioenakkoord lost pensioenprobleem niet op
Een gemiste kans is dat de door de vakbonden gestelde eisen voor aanpassing van de rekenrente feitelijk niets terecht is gekomen. De uitkomst is dat de huidige al extreem lage rekenrente nog verder omlaag moet en dat, als resultaat daarvan, de aan te houden reserves door de pensioenfondsen weer hoger moeten worden. Kortingen zullen dan hoogstwaarschijnlijk versneld gaan plaatsvinden en indexering wordt daarmee een utopie. De logica achter de toepassing van de extreem lage rekenrente is ver te zoeken.
 
4. Nederlandse wetgeving in strijd met Europese richtlijn
KBO Brabant en haar twee bondgenoten zijn van oordeel dat het onwettig is dat de Nederlandse Staat van de pensioenfondsen eist dat zij met de extreem lage rekenrente hun (pensioen)verplichtingen berekenen voor de komende zestig jaar (!). Dit handelen van de regering is in strijd met een Europese richtlijn Daarop zal de juridische strijd zich dan ook gaan toespitsen.
 
Zoals in de KBO Nieuwsbrief mei als die van juni/juli heb ik met voorbeelden onderbouwd dat KBO Brabant niet met jullie belangen laat sollen. Dit wordt met het voorgaande nog eens extra onderstreept. Het is maar dat u het weet!
 
Gaston Slagers