Themabijeenkomst over dementie door de SRB

Themabijeenkomst over dementie door de SRB

Boeiende themabijeenkomst over een lastig onderwerp
Hoe je mensen kunt boeien en meeslepen over een onderwerp waar je niet zo makkelijk over praat, bleek op de themabijeenkomst op 15 maart in Prinsenhof over dementie, georganiseerd door de SeniorenRaad.
Dat begon al met de eerste spreker, Leo Bisschops, voorzitter van Alzheimer ZO Brabant, die de toehoorders deed opveren met de uitspraak dat mensen met dementie bij ons horen, tussen de gewone mensen, in de winkels, op straat, bij de kaartclub of voetbalclub. waarvan ze al jaren lid zijn. Niet zich terug¬trekken, maar hen erbij blijven houden, mee laten doen in de Bestse samenleving. Zeker nu mensen met dementie steeds langer thuis moeten blijven wonen. En nu hun mantelzorgers, meestal de man of vrouw of de kinderen, gemid¬deld 20 uur per week besteden aan hun naaste en overbelast dreigen te raken. Niet verwonderlijk, want zij leggen de lat voor zichzelf alsmaar hoger. Daarom roemde de spreker o.a. de dagbesteding, de zorgboerderijen waar de mensen met dementie actief bezig kunnen zijn, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan.
 
De tweede spreker, Serge Roufs, dementie-expert, kaderarts psychogeriatrie, gaf een overzicht van allerlei signalen die duiden op beginnende dementie. Hij wees op het belang van een goede diagnose, ook al zijn de mensen met dementie daar zelf huiverig voor, terwijl hun omgeving het allang door heeft. Maar zonder een diagnose krijg je geen geld en dus geen toegang tot zorg en ondersteuning. Hij verbaasde met de uitspraak dat als je geheugenstoornis hebt, maar verder goed functioneert, er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand is. Dat je meer kans hebt op dementie wanneer je ooit een hersen¬schudding hebt gehad, veel alcohol of drugs hebt gebruikt of een hersenoperatie hebt ondergaan, dat klonk aannemelijk. Maar opmerkelijk was zijn uitspraak dat een grote meerderheid van mantelzorgers vrouw is, maar dat de mannen betere mantelzorgers zijn, omdat ze er minder emotio¬neel bij zijn be¬trokken. Want de omgang met een partner met dementie vereist veel tact en begrip. Hij bevestigde dat medicijnen een negatief kunnen werken, men er apathisch of meer gedes¬oriënteerd van kan raken. Een medicatiecheck is dus echt nodig. Wat heel belangrijk is: de psychische begeleiding. Die kan de stress flink verlichten, zowel bij de patiënt als de mantelzorger.
 
De derde spreker, Harry Jannink van de Lionsclub Best Oirschot, liet zien wat er momenteel allemaal gaande is om van Best een dementievriendelijk gemeente te maken, aangestuurd door het Platform Dementie. Hij prees het Alzheimercafé aan, waar elke 4e woensdag van de maand lezingen gehouden worden over allerlei aspecten van dementie, onderling gepraat wordt en ervaringen worden uitgewis¬seld. Op 28 maart gaat het over de dagbesteding. Hij wees op de training die het personeel van winkels en supermarkten nu krijgen in de omgang met mensen met dementie, ook gepland voor men¬sen bij de gemeente en allerlei verenigingen. Hij zette een gedegen plan uiteen voor de komende 2 jaar. Dat begint met een ‘simulatiecabine’ die in april drie weken lang in Best komt te staan, waarin je tijdens een rondgang van een half uur aan den lijve kunt ervaren waar mensen met dementie overal tegenaan lopen, een indringende ervaring. Ook komen er aangrijpende films, theatervoorstellingen en voordrachten over mensen met dementie altijd met een nabespreking met het publiek.
 
Hierna beantwoordden de sprekers de vragen vanuit het publiek. Die waren niet misselijk. “We zien als familie hoe ons vader steeds meer brokken maakt in het verkeer; hoe kunnen we hem uit de auto krijgen, als hij dat zelf niet wil.”. Of: “Hoe haal ik mijn vrouw met beginnende dementie uit de ontkennings¬fase?”. En: “Steeds meer mensen krijgen dementie. Is dat geen signaal dat de mens nu ouder wordt dan zijn natuurlijke levensduur, vanwege allerlei medische ingrepen in zijn leven? Moeten oudere mensen niet meer vrijheid krijgen zelf te beslissen over hun levenseinde in plaats van hun leven te rekken?”. Tot slot een laatste tip: ga naar de site “samendementievriendelijk.nl “voor veel interessante infor¬matie over demen¬tie en de stappen naar een dementievriendelijke gemeenschap.