Nieuwsarchief


Openingsrit Riksja

 
De nieuwe Riksja ( met elektrische ondersteuning) werd vrijdagmorgen 1 september gepresenteerd aan de Bestse bevolking. De openingsrit, met Wilma en Jos Strik op de zitjes en achter het stuur wethouder en locoburgemeester John Verheijen, ging vanaf het plein voor het Gemeentehuis tussen de waterfonteinen door, via enkele straten in het centrum van Best, naar Campus Westerwind in buurtschap de Vleut. Daar werd de groep, onder aanvoering van John Peeters van Stichting Avondje- Uit en Lisette van Druenen van de Archipel Kanidas/Nazareth, hartelijk ontvangen en onder het genot van een kopje koffie/thee ( met gebak ) werd geconstateerd deze riksja een welkome aanvulling is voor Best. Ondertussen hebben een aantal vrijwilligers al rijervaring mogen opdoen met de riksja. Deze riksja is de afgelopen maand via de crowdfundingactie “Een Riksja – voor- Best” door gulle inwoners van Best bijeengebracht. Hij is bedoeld voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen met beperkte mobiliteit om met hen tochtjes te maken door de natuurrijke omgeving van Best en naar allerlei leuke bestemmingen. Met dit riksja-project is Best tevens deelnemer aan de landelijke actie “Fietsen Alle Jaren” van de fietsersbond. Het motto is: “Een leven lang wind door je haar”. Voor een tochtje met deze riksja kan men zich aanmelden bij de infobalie van Archipel Nazareth, te. 04499-362601 of bij de coördinator van Avondje-Uit, tel. 0499 395109.

kbobest best KBO
kbobest best KBO

 
terug | home | top

Zilveren KBO speld Beppie Pluijm
“Eerst kienen en daarna taart eten”

 
Voorzitter Gaston Slagers van KBO Best reikte woensdagmiddag als blijk van waardering een oorkonde ( met zilveren speld) namens KBO Brabant uit aan Beppie Pluijm die eind dit jaar om gezondheidsredenen stopt als organisator van de KBO-kienmiddagen in buurthuis de Kadans.
Hoewel ze werkt met een team van drie vrijwilligers, is Beppie “het aanspreekpunt” voor de wekelijkse kienmiddag.
Toen de opkomst bij het kienen terugliep, maakte Beppie zelf flyers en bracht die rond in het Wilhelminadorp.
‘Vijf jaar lang elke week aanwezig zijn en zorgen dat alles gladjes verloopt ,is op zich al een prestatie`, vertelde voorzitter Slagers tijdens de uitreiking van de oorkonde en de zilveren speld.
`Maar tevens zorgt zij ervoor dat rond de Kerst, Pasen en Sinterklaas het kienen een feestelijk tintje krijgt`. Beppie maakt het kienrooster en één keer per jaar volgt een financiële verantwoording bij de penningmeester van de KBO Best, Caren Herps.
De huur van de Kadans wordt dan, met het geldkistje onder haar arm, afgedragen aan de penningmeester én wat over blijft geeft ze ook af!
Nadat de plechtigheden waren afgerond, wilde de voorzitter samen met de aanwezigen nog even een kopje koffie drinken en had bovendien gezorgd voor een paar vlaaien. Maar resoluut greep Beppie in. `Eerst moeten de kienronden gespeeld worden en daarna ( in de pauze ) is er tijd voor koffie en taart`.
Haar taken worden na dit jaar overgenomen door Truus van Laarhoven.

kbobest best KBO
kbobest best KBO

 
terug | home | top

De overheid gaat digitaal. U ook?
Werken met de e-overheid

 
Daarom start er in januari een speciale beginnerscursus ‘Werken met DigiD. De overheid gaat digitaal’: een goed begin van het nieuwe jaar!
Cursus
U leert hoe u handige informatie kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen, bijvoorbeeld bij de gemeente Best. Ook krijgt u te zien wat de overheid allemaal al over u weet, zoals de opbouw van uw AOW. Uw belastingaangifte gebeurt voortaan ook al digitaal.

DigiD
De overheid vraagt steeds vaker naar uw DigiD: uw digitale sleutel voor de overheid. In de cursus leert u hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u DigiD kunt gebruiken. De cursus duurt vier dagdelen.

Seniorweb
U maakt onder begeleiding van docenten van Seniorweb Best in een kleine groep van deelnemers gebruik van computers in CultuurSpoor Best. De docenten zijn speciaal gecerti ceerd voor deze cursus. De cursus is voor inwoners van Best die al wel met internet kunnen omgaan. Deelname kost 20 euro voor 4 bijeenkomsten. U kunt ook uw eigen laptop meebrengen. Wees er wel snel bij, want ‘vol is vol’.

Data:
woensdagochtend 10, 24, 31 januari en 7 februari 2018.
Tijd: 10:15-12:15 uur.
Plaats: CultuurSpoor Best – bibliotheek. Kosten: 20 euro (incl. cursusmap)

Aanmelden: mailen naar educatie@cultuurspoorbest.nl of even langskomen bij de receptiebalie in de CultuurBank. Bellen kan ook: 0499-372609.

 
terug | home | top

Gouden Bruidspaar Wouters

 
In 1988 begon Willy een wol- en handwerkwinkel op de hoek Raadhuisplein en de Hoofdstraat ( op deze locatie zit nu een Osteopaat ). `Toen hoorde ik dat de administratie naar Amsterdam verhuisde ,zag ik het niet zitten elke dag vanuit Best met de trein naar Amsterdam te gaan of te verhuizen. Daarom besloot ik samen met mijn vrouw op 1 januari 1993 een zelfstandig administratiekantoor ( aan huis ) te starten`, vertelt Albert, terwijl zijn vrouw Willy ondertussen laat zien dat Brabantse gastvrijheid ( koffie met iets lekkers erbij.. ) bij haar hoog in het vaandel staat. Het administratiekantoor liep zo goed dat hun oudste zoon in 2004 erbij kwam. In 2009 ging het echtpaar met pensioen en zette de zoon het bedrijf voort in Tilburg. Het echtpaar heeft twee zonen en vier kleinkinderen ( 2 meisjes en 2 jongens). In zijn vrije tijd is Albert tien jaar penningmeester van Vormingscentrum de Wig geweest en in 2009 werd hij penningmeester van de Stichting Zalencentrum Prinsenhof. Vanaf 2016 is hij voorzitter van de zelfstandige Stichting. Willy is ondertussen na haar pensionering zich fanatiek gaan bezig houden met Line Dansen en organiseert samen met anderen de vrije dansavonden op vrijdag en de Countryfeesten op de zondagmiddag, waarbij bekende artiesten optreden. Het Gouden Huwelijksfeest wordt in besloten kring gevierd.

kbobest best KBO
kbobest best KBO

 
terug | home | top

Rabobank Clubkas

 
Onder een stralend zonnetje werd bekend gemaakt hoeveel stemmen de 38 verenigingen in Best hadden gekregen. Per stem kregen de deelnemende verenigingen een bedrag van 4,84 euro. Onze KBO Best eindigde op de vierde plaats en penningmeester Caren Herps nam stralend de cheque met het mooie bedrag van 1026,08 euro in ontvangst. Met dit bedrag kan op korte termijn begonnen worden met het realiseren van een volkstuin met ( grote ) plantenbakken op hoogte. Op deze manier kunnen senioren, die afhankelijk zijn van een rolstoel of rollator, toch nog tuinieren in de vrije natuur. Tevens ontstaat dan een prima mogelijkheid om contacten te leggen met anderen. Op de derde plaats in Best eindigde de Stichting Avondje Uit, tweede werd de Voedselbank en Het Bijna Thuis Huis De Vlinder mocht als winnaar van de Clubactie een bedrag van 3049,20 euro in ontvangst nemen. Harmonie Sint Caecilia ( die dit jaar 90 jaar bestaat) zorgde er muzikaal voor dat de happening een feestelijk tintje kreeg.

Rabobank Clubkas 2017
« 1 van 9 »

 
terug | home | top


Themabijeenkomst over dementie door de SRB
Boeiende themabijeenkomst over een lastig onderwerp

 
Hoe je mensen kunt boeien en meeslepen over een onderwerp waar je niet zo makkelijk over praat, bleek op de themabijeenkomst op 15 maart in Prinsenhof over dementie, georganiseerd door de SeniorenRaad.

Dat begon al met de eerste spreker, Leo Bisschops, voorzitter van Alzheimer ZO Brabant, die de toehoorders deed opveren met de uitspraak dat mensen met dementie bij ons horen, tussen de gewone mensen, in de winkels, op straat, bij de kaartclub of voetbalclub. waarvan ze al jaren lid zijn. Niet zich terug¬trekken, maar hen erbij blijven houden, mee laten doen in de Bestse samenleving. Zeker nu mensen met dementie steeds langer thuis moeten blijven wonen. En nu hun mantelzorgers, meestal de man of vrouw of de kinderen, gemid¬deld 20 uur per week besteden aan hun naaste en overbelast dreigen te raken. Niet verwonderlijk, want zij leggen de lat voor zichzelf alsmaar hoger. Daarom roemde de spreker o.a. de dagbesteding, de zorgboerderijen waar de mensen met dementie actief bezig kunnen zijn, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan.

De tweede spreker, Serge Roufs, dementie-expert, kaderarts psychogeriatrie, gaf een overzicht van allerlei signalen die duiden op beginnende dementie. Hij wees op het belang van een goede diagnose, ook al zijn de mensen met dementie daar zelf huiverig voor, terwijl hun omgeving het allang door heeft. Maar zonder een diagnose krijg je geen geld en dus geen toegang tot zorg en ondersteuning. Hij verbaasde met de uitspraak dat als je geheugenstoornis hebt, maar verder goed functioneert, er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand is. Dat je meer kans hebt op dementie wanneer je ooit een hersen¬schudding hebt gehad, veel alcohol of drugs hebt gebruikt of een hersenoperatie hebt ondergaan, dat klonk aannemelijk. Maar opmerkelijk was zijn uitspraak dat een grote meerderheid van mantelzorgers vrouw is, maar dat de mannen betere mantelzorgers zijn, omdat ze er minder emotio¬neel bij zijn be¬trokken. Want de omgang met een partner met dementie vereist veel tact en begrip. Hij bevestigde dat medicijnen een negatief kunnen werken, men er apathisch of meer gedes¬oriënteerd van kan raken. Een medicatiecheck is dus echt nodig. Wat heel belangrijk is: de psychische begeleiding. Die kan de stress flink verlichten, zowel bij de patiënt als de mantelzorger.

De derde spreker, Harry Jannink van de Lionsclub Best Oirschot, liet zien wat er momenteel allemaal gaande is om van Best een dementievriendelijk gemeente te maken, aangestuurd door het Platform Dementie. Hij prees het Alzheimercafé aan, waar elke 4e woensdag van de maand lezingen gehouden worden over allerlei aspecten van dementie, onderling gepraat wordt en ervaringen worden uitgewis¬seld. Op 28 maart gaat het over de dagbesteding. Hij wees op de training die het personeel van winkels en supermarkten nu krijgen in de omgang met mensen met dementie, ook gepland voor men¬sen bij de gemeente en allerlei verenigingen. Hij zette een gedegen plan uiteen voor de komende 2 jaar. Dat begint met een ‘simulatiecabine’ die in april drie weken lang in Best komt te staan, waarin je tijdens een rondgang van een half uur aan den lijve kunt ervaren waar mensen met dementie overal tegenaan lopen, een indringende ervaring. Ook komen er aangrijpende films, theatervoorstellingen en voordrachten over mensen met dementie altijd met een nabespreking met het publiek.

Hierna beantwoordden de sprekers de vragen vanuit het publiek. Die waren niet misselijk. “We zien als familie hoe ons vader steeds meer brokken maakt in het verkeer; hoe kunnen we hem uit de auto krijgen, als hij dat zelf niet wil.”. Of: “Hoe haal ik mijn vrouw met beginnende dementie uit de ontkennings¬fase?”. En: “Steeds meer mensen krijgen dementie. Is dat geen signaal dat de mens nu ouder wordt dan zijn natuurlijke levensduur, vanwege allerlei medische ingrepen in zijn leven? Moeten oudere mensen niet meer vrijheid krijgen zelf te beslissen over hun levenseinde in plaats van hun leven te rekken?”. Tot slot een laatste tip: ga naar de site “samendementievriendelijk.nl “voor veel interessante infor¬matie over demen¬tie en de stappen naar een dementievriendelijke gemeenschap.

 
terug | home | top