Vers van de Pers uitgebreid


DoeZomer activiteiten voor 2018

 
Ook dit jaar organiseren de KBO Best, natuurlijk weer samen met de PVGE, de DoeZomer activiteiten. We hebben geprobeerd om er een gevarieerd programma van te maken.
De Doe Zomer activiteiten zijn dit jaar gepland op donderdag, behalve de Terrasmiddag, die blijft op woensdag, en zijn toegankelijk voor alle senioren in Best.
Je moet daarvoor wel kaartjes kopen bij CultuurspoorBest. Alle activiteiten beginnen dit jaar om 13:30 uur.

Donderdag 12 juli
Op donderdag 12 juli gaan we wandelen met de IVN, we vertrekken om 13.30 uur vanaf Prinsenhof waarbij we zoveel mogelijk zullen carpoolen. De uiteindelijke bestemming moet nog bepaald worden met de IVN gids. Vorige Jaren hebben we met de uitleg van de gidsen echt genoten! Het is geen “lange afstands wandeling”, het is voor iedereen te behappen, hoor! De kaartjes kosten € 6,00 per stuk.

Donderdag 26 juli
Op donderdag 26 juli gaan we Midgetgolfen op de bekende baan in Spoordonk, verzamelen om 13.30 uur bij de Broekstraat 4D in Spoordonk! Het is de bedoeling dat de organisatie de indeling over de banen bepaald. Dan kun je eens met iemand anders de baan lopen in plaats van elk jaar met je zelfde vriend(innen). We krijgen daar ook koffie/thee én gebak! De kaartjes kosten € 8,50 per stuk.

Donderdag 17 augustus
Op donderdag 17 augustus gaan wij Beugelen in Best. Beugelen is een volkssport waarbij een zware bol met een houten schopje in beweging gebracht wordt. Het is de bedoeling om de bol door de ring in het midden van de baan te laten rollen. (Het Beugelen vindt plaats op de Franciscusweg tegenover nr 5. Per auto te bereiken via de rotonde op de Ringweg, afslag Zessprong. Verzamelen om 13.30 uur op dit adres. De kaartjes kosten € 10,– per stuk.

Woensdag 29 augustus
Op woensdag 29 augustus is er de traditionele Terrasmiddag bij Quatre Bras. Zouden we wéér zo’n zonnige dag treffen als vorig jaar? Laten we het hopen, maar ook met wat minder zon is het altijd toch een fijne middag! Aanvang om 13.30 uur. De kaartjes kosten € 5,00 per stuk.

De kaartjes kunnen worden verkocht vanaf 11 juni in CultuurspoorBest. (graag betalen met de Pinpas.)
Mocht u nadere informatie willen hebben kunt u zich wenden tot:
KBO Best: Koos de Laat, email Koos de Laat of telefonisch 06-52337163
PVGE: Chris Geerts, email Chris Geerts of telefonisch 06-46087827.

 
terug | home | top

Nieuwe regels bij het kopen van kaartjes

 
De activiteiten van KBO Best worden zo goed bezocht, dat vanaf nu het kopen van kaartjes voor de bijeenkomsten in de Prinsenhof anders georganiseerd wordt. Tot nu toe kon men, na het tonen van een KBO- pasje , meerdere kaarten kopen. Het gevolg was dat dat de run op kaartjes zo snel verliep, dat de kaartjes vaak binnen één uur op waren. Sommige leden hadden nu veel kaartjes en anderen visten achter het net. Dat zorgde voor veel ergernis en tijdens de Ledenvergadering op woensdag 18 april werd terecht gevraagd of de verkoop niet anders kon. Daarom geldt vanaf nu de volgende regel: “met één KBO-pasje kan men één kaartje kopen. Zijn dus van het gezin twee personen lid, dan kunnen twee kaartjes gekocht worden en worden twee pasjes gecontroleerd. Op de eerste dagen van de verkoop zal een bestuurslid aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat e.e.a. netjes verloopt. Klagen bij CultuurSpoor heeft geen zin, de beslissing is genomen door het bestuur van KBO Best! De opmerking dat “er dan maar een tweede middag moet komen” is ook ter sprake gekomen tijdens de bestuursvergadering. Artiesten moeten vaak lang vantevoren besproken worden ( en betaald), de zaal moet gereserveerd worden en ook moet bekeken worden of andere activiteiten dan geen gevaar lopen. We hebben namelijk een grote activiteitenlijst. Vandaar dat er niet zomaar een tweede middag kan komen, wanneer de zaal uitverkocht is. Deze nieuwe regels gaan met onmiddellijke ingang in en gelden alleen voor de activiteiten. Busreizen en dagtochten worden ruim op tijd via de nieuwsbrief en de website aangekondigd en daar gelden andere regels.

 
terug | home | top

Algemene Ledenvergadering 18-04-2018

 
Ondanks het zonnige weer was ook dit jaar de belangstelling voor de Algemene Ledenvergadering ( met ruim tachtig aanwezigen ) heel behoorlijk. De vaste agendapunten, zoals het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017 en het Jaarverslag over 2017 gaven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen. De presentatie van de jaarcijfers 2017 en de begroting 2018 was duidelijk. De kascontrole sprak dan ook haar waardering uit voor de financiële administratie. De vergadering verleende vervolgens decharge aan het bestuur en de penningmeester. KBO Best telde dit jaar elf leden die al 25 jaar lid zijn. Zes leden ( Mevr. Van den Dungen-Smits, Mevr. Hulsen-Slegers, Mevr. Fonken-Russens , Dhr. Van Vroenhoven, Dhr. De Vroom en Dhr. Habraken) ontvingen uit handen van onze voorzitter Gaston Slagers een oorkonde en een prachtige bos bloemen. Na afloop van de ledenvergadering werden ze door hoffotograaf Jan van de Kerkhof op de gevoelige plaat vastgelegd. Op de foto ontbreekt jubilaris Mevr. Van Logten-Diessen . “Zij is vrijwilligster bij het Kienen en kan dus pas rond 16.00 uur aanwezig zijn. De plicht gaat volgens Mevr. Van Logten voor het feestje, een terecht besluit!” vertelde voorzitter Slagers. Mevr. De Rooij-Vriens , Dhr. Van Elderen en het echtpaar Renders konden helaas niet aanwezig zijn er werden thuis door de voorzitter in de bloemetjes gezet. Op onze nieuwe website, die enthousiast gepresenteerd werd door webmaster Tom Herps en met bewondering bekeken werd door de aanwezige leden tijdens de Ledenvergadering, kunt u de foto`s van alle 11 jubilarissen zien. Deze website is als vanouds www.kbobest.nl . Bekijk de nieuwe website kritisch en reageer naar ons toe, zodat we de nieuwe opzet kunnen aanpassen/wijzigen. Tenslotte werd ook afscheid genomen van twee bestuursleden. Angela Schoonen, coördinator individuele belangenbehartiging en Gerard Govers, coördinator evenementen en ledenbijeenkomsten. Ze werden door onze voorzitter bedankt voor het vele werk dat ze hebben verricht voor onze KBO. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Misschien u zelf of iemand die u kent? Tijdens de rondvraag kwam nogmaals het probleem van het snel uitverkocht raken van de activiteiten aan de orde. Omdat artiesten vaak maanden vantevoren geboekt moeten worden, is het ( bijna ) onmogelijk een tweede dag te organiseren. Bij sommige uitstapjes wordt momenteel zelfs een tweede bus ingezet. Het bestuur zal dit probleem nogmaals op de komende bestuursvergadering bespreken. Na afloop van de Ledenvergadering volgde een vrolijke, muzikale afsluiting door het duo Cor Swanenberg en Henk Verhagen.

Klik hier als u het jaarverslag wilt lezen.

Algemene Ledenvergadering 18-04-2018
« 1 van 26 »
kbobest best KBO

Mevr. A de Rooij-Vriens 25 jaar lid van KBO Best

Dhr. A. Renders en Mevr. C. Renders-van Rooy 25 jaar lid van KBO Best

kbobest best KBO

Mevr. Van den Dungen-Smits, Mevr. HulsenSlegers, Mevr. Fonken-Russens , Dhr. Van Vroenhoven, Dhr. De Vroom en Dhr. Habraken zijn 25 jaar lid van KBO Best

kbobest best KBO

De heer L.C. van Elderen 25 jaar lid van KBO Best

kbobest best KBO

Mevr. Van Logten-Diessen 25 jaar lid van KBO Best

 
terug | home | top

Heerlijk ontspannen fietsen in de omgeving van Best
Het weer begint te verbeteren …

 
Het weer begint te verbeteren, tijd om weer buiten actief te zijn. Samen met de PVGE hebben we besloten dat ook KBO leden meekunnen met de PVGE “fietsclub” Deze club fietst iedere woensdagmiddag van april tot en met oktober. De eerste fietsdag is op 4 april 2018 en zoals gebruikelijk start die om 13.30 uur bij Prinsenhof in Best. De laatste fietsdag is op 31 oktober 2018, uiteraard ook om 13.30 uur.
De routes zijn gemiddeld zo’n 30 tot 35 kilometer, in de omgeving van Best. Tussen tijds is er altijd een koffiepauze en tegen half vijf á vijf uur bent u dan weer thuis.
De “voorfietsers” zijn bezig om de routes weer uit te zetten en het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Als u mee wil doen met deze fietsgroep kunt u zich aanmelden bij Chris Geerts clubcoach Fietsclub, 06-46087827 of chrisgeerts@onsbrabantnet.nl
Als KBO lid kunt u gewoon aansluiten, de contributie voor de fietsgroep is € 5,- per seizoen.
Heeft u naast het fietsen ook plezier in het uitzetten routes? Laat dat dan ook aan Chris Geerts weten. Het is niet veel werk maar wel een leuke klus: Eenmaal in de 4 weken een route van ongeveer 30 tot 35 kilometer uitzetten en voorbereiden. Daarbij hoort ook het selecteren van het koffieadres en afspraken maken met de eigenaar van het koffieadres. En op de dag zelf voorop rijden om het tempo op de juiste manier aan te geven.

 
terug | home | top

Nieuwe activiteit Bloemschikken
Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging.

 
Middels dit bericht willen we een nieuw idee introduceren en kijken of er belangstelling voor is. Het plan is, om onder begeleiding van een ervaren bloemist, 4 x per jaar een bloemschik thema te organiseren. Een thema bestaat uit 2 middagen, de thema’s zijn: Pasen. Zomer, Herfst en Kerstmis. Met Pasen gaan we op verschillende manieren het thema Pasen verwerken, bij zomer gaan we leuke arrangementen samenstellen met zomerbloemen en grassen voor zowel binnen als buiten, bij herfst gaan we met gebruikmaking van veel buitenmateriaal gezellige herfst fantasieën maken voor binnen en buiten, voor de Kerst in december hebben we 2 middagen om leuke kerstdecoraties te maken en om leuke wetenswaardigheden over het kerstmateriaal te weten te komen. De activiteiten zullen hoogstwaarschijnlijk in het buitengebied van Best plaatsvinden dus houd u rekening met het vervoer. De benodigde basismaterialen zoals oasis, draad en bevestigingsmaterialen worden door de KBO ter beschikking gesteld. De deelnemers worden verzocht om zelf een bakje, potje of schaaltje mee te brengen als ook een eigen mesje en een draadtang als je die bezit. De kosten voor deze activiteit bedragen € 12,50 per thema (= 2 middagen). Er wordt tijdens de workshop een kopje koffie/thee geserveerd.
Is dit een leuke activiteit voor u dan kunt u zich voor 1 februari 2018 aanmelden voor het Paasthema. Per mail: hetty@home.nl en telefonisch op 06-15284072, u wordt verzocht om de voicemail in te spreken: geef u naam en telefoonnummer op dan bel ik u terug. Bij voldoende belangstelling (minimaal 15 personen) gaan we van start.

Hetty de Bok club coördinator.

 
terug | home | top

Nieuwe activiteit Koersbal.
Zoals vermeld in het decembernummer willen we starten met koersbal.

 
Om het spannend te maken zijn er minstens 12 personen nodig om het spel te spelen. Bij het ter pers gaan van dit nummer hebben we 11 kandidaten. We hebben daarom besloten om een kennismakingsochtend te organiseren op vrijdag 16-02-2018 in buurthuis Vlinderhei aan de Vlinderhei 16 omdat hier alle materialen al aanwezig zijn. Na de kennismaking wordt u gevraagd of u voor enige tijd wil deelnemen aan het spel zodat we definitief kunnen besluiten of het haalbaar is.
Deelname aan koersbal is gratis, de koffie/thee moet u zelf afrekenen. De prijs van de koffie/thee is € 1,00.
Spreekt deze gezellige manier van bewegen u aan: kom dan op vrijdag 16-2-18 naar buurthuis De Vlinderhei en speel vrijblijvend een ochtend mee. De speeltijd is van 09.30 tot 12.00 uur.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij bellen op 06-15284072, als ik niet opneem graag de voicemail inspreken dan bel ik u terug of een mailtje kan ook hetty@home.nl.
Wij hopen op een grote opkomst

Koersbal
« 1 van 2 »
Hetty de Bok club coördinator.

 
terug | home | top

Ledenpas KBO Brabant, afdeling Best nog niet weggooien.
De ledenpas die u in uw bezit heeft, is geldig tot en met 2017.

 
Er staat immers op: ”Ledenpas 2015 / 2016 / 2017, afdeling Best KBO Brabant “.
Eigenlijk zou u die moeten vervangen door een nieuwe ledenpas die vanaf dit jaar ( 2018) geldig is. Maar in `s Hertogenbosch moet door het bestuur KBO Brabant nog een besluit over de nieuwe passen genomen worden.
De eerste maanden komen er dus nog geen nieuwe passen en moet iedereen zijn huidige pas nog blijven gebruiken om te laten zien dat men lid is van KBO Brabant , afdeling Best.
Nieuwe leden, die nog geen pas hebben, kunnen als zij voor een KBO activiteit hun pas nodig hebben contact opnemen met onze secretaris Jo Goossens.
Ze krijgen dan hun lidnummer van KBO Brabant en kunnen dit als bewijs dat ze lid zijn van KBO Brabant, afdeling Best waar nodig aangeven.

 
terug | home | top

Senioren-Yoga
Start op dinsdag 22 mei.

 
Op zoek naar manieren om te ontspannen en gezond te blijven?
Dan is yoga misschien iets voor jou. Samen met Xenion start KBO Best met 8 proeflessen:Alle lessen in de proefperiode worden gegeven op dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur. Speciaal voor de ouder wordende mens is er nu een speciale yogales samengesteld. Voor de deelnemer met fysieke beperkingen kan er zittend op een stoel(stoelyoga) meegedaan worden.
In de les wordt er aandacht besteed aan het soepel houden van het lichaam, aan het ontwikkelen van aandacht voor ontspannen en een gezond leven door middel van oefeningen, ademtechnieken. Het resultaat van een yogales is dat men zich rustig en diep ontspannen kan voelen.
Na de les is er een mogelijkheid voor een gezellig bakkie koffie.

Kosten 7,50 per les, voor KBO leden een gereduceerd tarief van € 5,- per les.
Aanmelden: voor KBO leden: Hetty de Bok 0615284072
Locatie voor de senioren yoga: XENION, Prof.R.Regoutstraat 65-67,Best

Hetty de Bok club coördinator.

 
terug | home | top

Maria van Kollenburg Lid in de Orde van Oranje Nassau

 
Maria van Kollenburg, lid van KBO Best én van onze toneelclub, ontving op zaterdag 7 april tijdens de vrijwilligersavond van buurtvereniging de Heikant een Koninklijke Onderscheiding. Maria kreeg die onderscheiding bij gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als bestuurslid. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau ( LON ). Burgemeester Hans Ubachs reikte deze onderscheiding uit . Naast de activiteiten bij de buurtvereniging is ze een actief en zeer gewaardeerd lid van de toneelvereniging van de KBO. Daarom kreeg ze tijdens de evaluatie van de succesvolle toneeluitvoeringen op woensdag 11 april een mooie bos bloemen, uitgereikt door KBO-Best bestuurslid Gerard Govers.

kbobest best KBO

 
terug | home | top

Gezocht: cliëntondersteuner WMO
Individuele belangenbehartiging behoort tot de kroonjuwelen van onze KBO.

 
Individuele belangenbehartiging behoort tot de kroonjuwelen van onze KBO. Daaronder valt ook de cliëntondersteuning WMO. De KBO is op zoek naar versterking van onze cliëntondersteuning WMO bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, met een achtergrond in de zorg. De wettelijke taak van een cliëntondersteuner is om náást de hulpvrager te staan in het proces van de aanvraag en de hulpvrager te voorzien van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Zo achterhaalt u bijvoorbeel de zorgvraag, licht u de zorgvrager voor over mogelijkheden en onmogelijkheden en desgewenst bent u aanwezig bij het zogenoemde keukentafelgesprek.
Kortom, uw inzet is gericht op het verkrijgen van hulp en/of zorg voor de aanvrager.
De KBO biedt u een (voor u gratis) tweedaagse cursus op Hbo-niveau, periodieke bijscholing, (juridische) begeleiding maar bovenal interessant en voldoening gevend vrijwilligerswerk.
Is uw interesse gewekt neem dan vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek met Gaston Slagers tel: 0499-751803 of mail naar Gaston Slagers

 
terug | home | top

Leo Bisschops nieuwe voorzitter KBO-Brabant
Een brug slaan tussen mensen die bepaalde kwaliteiten bezitten en mensen die ondersteuning nodig hebben

 
Veel actuele maatschappelijke vraagstukken gaan volgens Bisschops over ouderen. `Denk bijvoorbeeld aan de zorg, pensioenen, dementieproblematiek, leveneindevraagstukken en de rijkstaken die naar de gemeenten zijn gegaan. Als voormalig wethouder Sociale Zaken en Welzijn( tussen 2002 en 2010) en daarna raadslid in Best, maar ook door mijn uitgebreid regionaal en landelijk netwerk, kan ik als adviseur van meerwaarde zijn`. Leo Bisschops ziet zichzelf als bruggenbouwer die verbindingen wil leggen tussen mensen die bepaalde kwaliteiten bezitten en mensen die ondersteuning nodig hebben. `Binnen KBO-Brabant, met zijn driehonderd afdelingen, zitten gepensioneerde juristen, vrijwilligers die andere ouderen helpen met belastingaangiften, het aanvragen van toeslagen, het leren omgaan met de computer. Ook onze vrijwillige WMO-cliëntondesteuners staan elke dag klaar om anderen te helpen, zonder daarbij de regie van de ouderen over te nemen.
`Als voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost Brabant, heb ik gezien waartoe verbindingen kan leiden. Mensen in het bezit van een oldtimer gaan een dagje uit met mensen met dementie. Een onvergetelijke dag voor beide partijen`. Als bruggenbouwer wil ik me inzetten voor alle ouderen, zodat iedereen meetelt en mee kan doen in onze samenleving`, besluit de ambitieuze nieuwe voorzitter van KBO-Brabant.

kbobest best KBO

 
terug | home | top

Jan en Rie van Rooij zijn 60 jaar getrouwd
Rommelkruid zorgt voor de rode kleur van de balkenbrij

 
Eindhovenaar Jan was jarenlang servicemonteur bij de DAF. In 1956 werden ze verliefd op elkaar tijdens de
wekelijkse dansavond in het Blauw Boerke Ze zijn getrouwd in het Oude Gemeentehuis ( nu Prinsenhof) en kregen daarna 2 zonen( John en Rob) die vrijgezel bleven en nog
regelmatig thuis komen of wonen. `Ik ga nog elke dag naar volkstuin “de Oude Bogten”. Samen met zeven anderen hebben we ruim veertig jaar geleden de volkstuin opgericht.
Onze diepvries ligt het hele jaar vol met groenten die we van het eigen land halen. We hebben zelfs een extra diepvries om alles te kunnen bewaren. Zo maken we van de
aardbeien jam.” vertelt Jan trots. Het echtpaar is dol op zelfgemaakte zult en balkenbrij. `Speciale kruiden, “rommelkruid”, zorgen ervoor dat de balkenbrij een mooie rode
kleur krijgt en door die kruiden smaakt de balkenbrij verrukkelijk` vertelt Rie. Jan kookt graag, dat heeft hij geleerd op de P.I.Z. club bij de Daf. Maar dan wel met eigen
aardappelen en groenten van het land. Terwijl Jan op de fiets elke dag naar de volkstuin gaat of met zijn auto gaat rondrijden, is Rie thuis aan het breien of borduren, of
met haar scootmobiel op pad. Als echte KBO leden maken ze graag excursies met de bus en nemen ze deel aan de activiteiten van de KBO. Ook genieten ze van de uitstapjes van
de Zonnebloem. We hoeven niet bang te zijn dat ze achter de geraniums gaan zitten.

 
terug | home | top

Oproep leden Rabobank Groene Woud Zuid

 
Rabobank Het Groene Woud Zuid gaat dit jaar in het kader van de Clubkas Campagne maar liefst € 100.000, – verdelen onder maatschappelijke doelen. Ook KBO Best heeft zich evenals voorgaande jaren weer opgegeven met een goed doel.
Alleen leden van de Rabobank Het Groene Woud Zuid mogen stemmen over hoe het geld over de diverse aangedragen doelen verdeeld gaat worden. Ieder lid van de Rabobank krijgt per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen.

 1. Stemmen is mogelijk van donderdag 5 april tot en met 30 april 2018 via een stemsite.
 2. Ieder lid krijgt 5 stemmen, waarvan maximaal 1 stem op dezelfde vereniging mag worden uitgebracht.

Het doel waarmee KBO/Best zich dit jaar heeft ingeschreven is:

KBO-Best wil bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum een cadeau actie
voor alle senioren in Best.

Evenals vorige jaren stemden veel mensen op het doel van onze KBO. Wij hopen dat jullie, maar ook anderen die ons blad lezen, ons doel een warm hart toedragen en daarom hun stem op ons uitbrengen (dit jaar: maximaal 1 stem per doel).
Daarnaast hopen wij dat jullie ook allemaal jullie familie, vrienden en bekenden van ons doel op de hoogte stellen en vragen om ook hun stem uit te brengen op onze KBO.

Stemmen op onze KBO kost jullie zelf geen geld, enkel de kleine moeite om te stemmen. Iedere stem op ons doel draagt bij aan het realiseren van dit initiatief, dat ten goede komt aan alle senioren in Best. Het cadeau dat wij in gedachten hebben blijft nog even een verrassing.

Tot slot:
Er kan slechts per doel maximaal 1 stem uitgebracht worden per doel. Naast natuurlijk uw stem voor onze KBO blijven er dan nog 4 stemmen te vergeven. Wij bevelen daarom ook het doel van het Gehandicaptenplatform Best warm aan om ook op te stemmen. Het doel van het Gehandicaptenplatform is om een bijdrage te leveren aan een ringleiding in de Prinsenhof. Dit omdat door de toenemende vergrijzing steeds meer mensen met gehoorproblemen te maken krijgen.

 
terug | home | top

Korting zorgverzekeringen via KBO-Brabant

 

VGZ

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering.
Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490. Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 11649.

IAK

Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten. Leden die voor een IAK basis + aanvullende verzekering kiezen, ontvangen de volgende extra voordelen:

 • 8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie).
 • € 500,– extra vergoeding op eigen bijdrage voor geneesmiddelen.
 • Vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keuringsartsen.

Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,–. Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen de leden contact opnemen met IAK.
Telefoonnummer 040-2611888. Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086.

Zilveren Kruis Achmea

Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen.
Bovendien krijgen leden bij het afsluiten van de Basis Plus Module of Aanvullend (1, 2, 3 of 4 sterren) het pakket Extra Aanvullend KBO. Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden:

 • Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10): maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorgverlener.
 • Hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 39): maximaal € 250,– per persoon na verblijf in een ziekenhuis
  (afhankelijk van de mate van ADL uitval).
 • Hulp bij mantelzorg (artikel 42):
  Maximaal € 250,– per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren.
  De vergoeding is afhankelijk van het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning.
 • Lidmaatschap KBO (artikel 48): ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar in het KBO lidmaatschap.
  Dit geldt voor bestaande en nieuwe leden; maximaal € 20,– per lid.
 • Rijbewijskeuring (artikel 49): ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,–.
  Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts.
  ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeuringen.

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea. Telefoonnummer 071–7510052 (toets 3 als u een (nieuwe) zorgverzekering wilt afsluiten, wijzigen of opzeggen)
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837.

 
terug | home | top

Herziening huidige pensioenstelstel

 
De vier partijen hebben afgesproken dat de werkgevers en werknemers de tijd krijgen met een voorstel te komen. Het idee is dat iedereen een eigen pensioenpot krijgt die je ook kunt gebruiken voor de financiering van je huis. ….

Voor het “red ons pensioenstelsel” manifest, klik hier
Lees het hele verslag hier

 
terug | home | top

Nieuws vanuit KBO Brabant

 
Nieuwsbrief KNVG maart 2018

Brabantse senioren met eigen huis en klein inkomen klem gezet.
Dit persbericht is vandaag uitgegaan naar de provinciale pers.
Het betreft een bericht over het rondetafelgesprek van KBO-Brabant en PVGE bij de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer vandaag.

Gemeenten helpen bij ondersteuning, maar nog niet voldoende
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht redzaam zijn.
Als iemand zich bij de gemeente meldt voor …

Steeds meer werkende 55-plussers
Het aantal werkende 55-plussers is sinds 2003 bijna verdubbeld.
Het CBS publiceerde onlangs cijfers waaruit blijkt dat in totaal 1,6 miljoen 55-plussers nog aan de …

Opinie-artikel van secretaris Gérard Mustert
Op 13 oktober werd zowel in het Brabants Dagblad als het Eindhovens Dagblad
een opinie-artikel gepubiceerd van onze secretaris Gérard Mustert. Ook op de websites …

 
terug | home | top

Nieuwe cliëntondersteuner WMO stelt zich voor

 
Mijn naam is Ben de Klerk, de nieuwe onafhankelijke cliëntenondersteuner WMO.
In november/december jl. heb ik de opleiding tot onafhankelijk cliëntondersteuner WMO afgerond bij KBO – Brabant. Vanuit de KBO – organisatie ga ik mij inzetten voor alle senioren in Best.
Ik heb een carrière van 45 jaar achter de rug waarvan 25 jaar als zelfstandig ondernemer. Tevens ben ik in die tijd ook altijd maatschappelijk betrokken geweest in bestuurlijke functies bij brancheorganisaties en verenigingen.
Al een kleine 50 jaar woon ik samen met mijn vrouw en ondertussen volwassen dochters in Best. Toch ben ik geen bekende Bestenaar. Mijn zakelijke en maatschappelijke activiteiten speelden zich hoofdzakelijk af in de regio. Zodoende bleef er weinig tijd over voor contacten op lokaal niveau.
Na mijn pensionering heb ik mij wel ruim 10 jaar ingezet voor de Adviesraad Sociale Voorzieningen (ASV) van onze gemeente. Deze adviesraad geeft het college van B & W gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de belangen aangaan van mensen die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering. Zo kijkt betreffende adviesraad naar nieuwe wetgeving, beleid en uitvoering van de regelgeving. Bijzonder leuk en interessant werk, zeker omdat je belangen van kwetsbare mensen behartigt. Bij dat advieswerk waren raakvlakken met de WMO.
De opgedane ervaring bij de ASV wil ik nu combineren met de opgedane kennis van de WMO – regelgeving tijdens mijn opleiding. Ik ben nu opgeleid en klaar om u te ondersteunen en te begeleiden bij WMO vragen. Ik hoop de komende tijd vele KBO-leden te mogen ontmoeten en nieuwe contacten te leggen zodat u mij steeds makkelijker weet te benaderen. Heeft u vragen of wilt u graag informatie over WMO-zaken, aarzel niet en stuur een mailtje. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ben de Klerk
Cliëntondersteuner WMO
Telefoon: 06 26973203
Mail: bjjdeklerk@onsbrabantnet.nl

 
terug | home | top

Bezoek aan Den Bosch ‘De Gruyterfabriek’ plus boottocht.

 
Op vrijdag 15 juni gaan wij met de boot vanaf Het Bolwerk in Den Bosch naar De Gruyter Fabrieken. Daar krijgen wij een rondleiding en varen na afloop per boot weer terug naar Het Bolwerk. Tijdens deze rondleiding zijn wel een aantal trappen te beklimmen. Kosten bedragen € 13,00 exclusief vervoer naar Den Bosch. Voor vertrek met de boot vanaf Het Bolwerk kunt u genieten van een kop koffie of thee met een Bossche bol (voor eigen rekening € 7,50). Het Bolwerk in Den Bosch is per trein gemakkelijk te bereiken.

Wij treffen elkaar om 13.00 uur bij het Bolwerk Sint Janssingel 25, 5211 DA. U kunt zich tot en met 31 mei opgeven bij:

Kitty Jans mcsjans@onsbrabantnet.nl
Mariet Goossens j.h.goossens@onsmail.nl
Pauly Peels henk.pauly@onsmail.nl

 
terug | home | top