Vrijwilligers bijeenkomst

Vrijwilligers bijeenkomst

Privacy wordt een steeds belangrijker onderwerp in onze moderne samenleving. Bedrijven en organisaties wordt verplicht hun zaken op dit gebied goed te regelen conform de vigerende regelgeving.
Om die reden heeft het bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd om een toelichting te geven op de nieuwe spelregels. Een groot deel van onze vrijwilligers krijgt immers te maken met de persoonsgegevens van onze leden.
De opkomst van de vrijwilligers was heel redelijk ondanks het zwoele weer. De presentatie alsmede de vragen en suggesties die er vanuit de vrijwilligers kwamen maakten het geheel tot een zinvolle avond. Als KBO Best zullen we te allen tijden zorgvuldig omgaan met deze gevoelige materie. Daarom zijn deze bijeenkomsten belangrijk.
Aansluitend op het bovenstaande onderwerp heeft onze webmaster Tom onze nieuwe website onder de aandacht gebracht. Tom heeft op een levendige manier een aantal zaken gedemonstreerd van de vrijwel onbeperkte mogelijkheden die dit medium ons, en onze leden kan bieden.
Het is duidelijk dat op een aantal vlakken de informatie op de website wel een update kan gebruiken (wat een continu proces is). Hij deed derhalve ook een beroep op ons om input te leveren zodat we onze leden goed en actueel kunnen informeren over hetgeen de KBO allemaal in huis heeft.
Naast onze Nieuwsbrief is onze website immers belangrijke aanvulling om KBO Best goed op de kaart te zetten en onze leden van heldere en goede informatie te voorzien.
Een geslaagde avond, afgesloten met een drankje. Vrijwilligers hartelijk dank voor jullie aanwezigheid.