Lidmaatschap

KBO-BEST HEEFT U NU NODIG. MISSCHIEN U STRAKS ONS?

Dat is niet zonder reden. Al 65 jaar draagt de KBO ertoe bij dat senioren volwaardig kunnen meedoen en meetellen in onze Bestse samenleving.
Belangenbehartiging, zowel individueel als collectief, dragen daaraan bij maar zeker ook onze activiteiten gericht op bijvoorbeeld educatie, cultuur, bewegen en elkaar ontmoeten.

Bent u 50 jaar of ouder?

Als U achter deze doelstellingen staat en u bent 50 jaar of ouder, dan nodigen wij U graag uit om lid te worden van onze KBO.
Ook al voelt U zich nu nog te jong om actief lid te worden, met uw lidmaatschap ondersteunt u ons financieel, waardoor wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren, zowel nu als in de toekomst. Misschien dat U op enig moment wel actief gebruik wilt maken van uw lidmaatschap. U bent altijd van harte welkom.

Lidmaatschap heeft heel veel voordelen

Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks € 25,00 pp en biedt daarnaast vele andere voordelen.

 • Het invullen van uw belastingformulier
 • Het ondersteunen en doorverwijzen bij individuele hulpvragen door onze Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s)
 • Het zo goed mogelijk regelen van uw zorg of ondersteuning door onze clientondersteuner WMO.
 • KBO-Best is een seniorenvereniging met een sterk sociaal gezicht waar solidariteit en het naar elkaar omkijken en helpen hoog in het vaandel staan.
 • KBO-Best organiseert veel activiteiten bij u in de buurt (feesten, sport, ontspanning, cultuur, zingeving en educatie).
 • De KBO ledenpas geeft korting bij tal van lokale bedrijven
 • U ontvangt periodiek onze Nieuwsbrief.
 • Uw mening over de lokale collectieve belangenbehartiging (zorg, inkomen, mobiliteit, welzijn en wonen) wordt gehoord, serieus genomen en lokaal behartigd via onze inbreng in de SeniorenRaadBest en de Adviesraad Sociaal Domein
 • Door lid te worden van onze KBO-Best bent u tevens gratis lid van KBO-Brabant.
 • Daarnaast kent onze KBO-Best bezoekgroepen die speciaal aandacht schenken aan onze leden: de ‘Bezoekgroep 85-jarigen en ouder’ die, de naam zegt het al, alle leden van 85 jaar of ouder op of rond hun verjaardag met een bezoekje en een cadeautje verblijden.
 • Tenslotte kennen we de ‘Algemene bezoekgroep’ die leden op afroep een bezoekje brengt om gezellig bij te kletsen

Ondersteuning vanuit KBO-Brabant:

 • ondersteunt uw KBO-Best met raad en daad op velerlei gebied
 • geeft maandelijks een, ook voor u gratis, magazine “Ons” uit
 • collectiviteitskortingen op zorgverzekeringen en scherpe inkoopsprijzen voor energie (gas en electriciteit) etcetera.
 • U behoort tot de gezelligste en grootste ‘familie’ in Best.

Hoe word ik lid?

Vul hier het online aanmeldformulier in.

kbobest logo