Collectieve belangenbehartiging

De gezamenlijke (collectieve) belangenbehartiging is de belangenbehartiging voor alle senioren in Best. Om nu op te komen voor die belangen heeft KBO-Best – samen met de PVGE Best e.o. en niet-georganiseerde senioren – de krachten gebundeld en een stichting in het leven geroepen: de SeniorenRaad
Deze stichting behartigt de collectieve belangen van alle senioren in Best op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit enz.

Dat doet de SRB onder andere door:

  • Het, al dan niet gevraagd, beïnvloeden van het te ontwikkelen gemeentelijk beleid.
  • Het signaleren van knelpunten in de uitvoering van beleid en waar mogelijk, al dan niet gevraagd, adviseren in de bijsturing.

De collectieve bovenlokale (Provinciaal en of Landelijk) belangenbehartiging heeft KBO-Best ondergebracht bij KBO –Brabant.
De SRB organiseert ook ,periodiek, informatiebijeenkomsten over onderwerpen die alle senioren raken. Daarnaast worden onder de vlag van de SRB projecten ontwikkeld en uitgevoerd die van belang zijn voor alle senioren. Een goed voorbeeld van dit laatste is het TOM- project (Thuis Onbeperkt Mobiel).
 
De SRB kent geen leden. In het bestuur zitten bestuursleden van de KBO en PVGE en ook enkele niet- georganiseerde senioren. Gezamenlijk zetten die zich in voor de collectieve belangen van alle senioren in Best , waarbij zij vooral gevoed worden door signalen vanuit de desbetreffende organisaties.
Om haar rol goed inhoud te kunnen geven, is het belangrijk dat in de per 1 januari 2018 in het leven geroepen Adviesraad Sociaal Domein personen zitting hebben die goede contacten met de SRB onderhouden. Op die wijze kunnen de collectieve belangen van bijna 7.300 senioren in Best zo goed mogelijk behartigd worden.
 
Tenslotte heeft de SRB periodiek contact met het college om onderling van gedachten te wisselen over belangrijke zaken die senioren in Best aangaan.
Door op deze link te klikken komt u op de website van de SeniorenRaadBest (SRB).

KBO      Arida Verburg    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06 40477162  

kbobest logo