Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s)

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
De meeste ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven. Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan daarbij helpen.

Wat is een vrijwillige ouderenadviseur?

Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een meerdaagse cursus leert een VOA alles om een hulpvrager op de juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en kent de instanties en de mensen in zijn of haar woonplaats. Veel voorkomende hulpvragen gaan over hulp bij aanvragen van huur- en zorgtoeslag, zorgverzekering, hulp bij administratie, hulp bij herkeuring rijbewijs en ga zo maar door. De VOA is een generalist en wijst u dus de weg, laat zien waar u de oplossing voor uw probleem kunt vinden. Maar een VOA doet meer. VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg.

Voor wie werken de vrijwillige ouderenadviseurs en hoe kunt u ze bereiken?

Onze KBO-Best beschikt over een aantal prima opgeleide VOA’s met veel praktijkervaring. Doordat zij in de KBO-organisatie zijn opgenomen zijn ze altijd dichtbij en makkelijk benaderbaar en aanspreekbaar voor onze leden. Zij werken echter niet alleen voor onze leden, ook niet leden kunnen een beroep doen op hen doen. Zij zijn er voor alle senioren in Best.

De vrijwillige ouderenadviseurs zijn:

Agnes de Ruiter 06 10606125
Trees Thiel 0499 871 995
Frans van Rosendaal 06 11070084
Jo Goossens 06 51360418

Contactpersoon is Agnes de Ruiter. Tel: 0499 372 662

kbobest logo