Beleidsplan KBO-Best

Het beleidsplan omschrijft de ambities van KBO Best voor de komende jaren.
Naast de structuur van de vereniging wordt onder meer ingegaan op het ledenbestand, de individuele en collectieve belangenbehartiging, de relatie met KBO-Brabant, de samenwerking met verschillende organisaties, met name ouderenorganisatie (PVGE) en bedrijfsleven, de sociale en culturele activiteiten, de vrijwilligers, de huisvesting en de financiën.

Grootste vereniging van Best

De KBO-Best is de grootste vereniging in Best, zij bestaat al bijna 60 jaar, wordt alom gewaardeerd en gerespecteerd en maakt een onlosmakelijk deel uit van onze Bestse samenleving.
Deze waardering en respect is niet alleen gebaseerd op de vele activiteiten van de vereniging maar vooral op de betrokkenheid en inzet van het grote aantal vrijwilligers.
Daarnaast behartigt KBO Best de individuele belangen van haar leden en maakt zij naast de PVGE en onafhankelijken deel uit van de SeniorenRaadBest die de collectieve belangen van alle senioren in Best behartigt. In de veranderende visie op de maatschappij, met meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf en een groeiende vergrijzing van de samenleving, zal ook KBO Best aangesproken worden. Daar komt bij de economische omstandigheden en de verschuiving van de sociale en zorginhoudelijke stelsels van de Rijksoverheid naar de gemeentelijke overheden.Er komen daarom steeds meer maatschappelijke vraagstukken waar ook KBO Best mee te maken zal krijgen.
Dat alles in een snel toenemende digitale omgeving, waar de sociale media een belangrijk communicatiemiddel worden.

Beleidsplan

Het beleidsplan vormt de basis voor de jaarlijkse werkplannen waarin de prioriteiten voor het betreffende jaar worden aangegeven. Daarbij is met een schuin oog gekeken naar waar mogelijk aangesloten kan worden op het beleidsplan van KBO-Brabant.

Complete beleidsplan?

Als u het complete beleidsplan wilt lezen, klik dan hier.
Als u het concept beleidsplan KBO-Brabant wilt lezen, klik dan hier.

kbobest logo