Jaarverslagen van de Algemene Ledenvergaderingen

Elk jaar wordt van de Algemene Ledenvergadering een verslag bijgehouden.
In het jaarverslag worden alle activiteiten van KBO-Brabant in het desbetreffende jaar uitgebreid weergegeven.
Jubilarissen, jaarverslag voorgaande jaar, financiën, bestuurszaken en mededelingen worden uitgebreid toegelicht.

Hoe lees ik een jaarverslag?

Als u een jaarverslag wilt lezen, selecteer een verslag in de linkerkolom en klik op de linker muisknop.
In een nieuw tabblad verschijnt het jaarverslag zodat u het op uw gemak kunt lezen.

kbobest logo