Structuur en werkwijze KBO Best

Ontstaan vanuit behoeftes

Onze structuur vloeit logisch voort uit de processen die ontstaan zijn vanuit de behoeften en wensen van onze leden. Immers, geen leden geen vereniging! De leden staan centraal en vormen de basis van waaruit zaken worden opgepakt.
De leden vormen altijd het startpunt van waaraf we de diverse hoofdprocessen vorm en inhoud hebben gegeven.
Denk hierbij aan de individuele - en collectieve belangenbehartiging, de reizen en excursies, de evenementen en de clubs.

Het bestuur coördineert

Het eindpunt (binnen onze organisatie) is altijd een bestuurslid die het proces coördineert en zorgt voor een goede onderlinge communicatie- en informatie-uitwisseling.

Organigram

In het onderstaande organigram staat e.e.a. nog eens op eenvoudige wijze schematisch weer gegeven.
Daarbij de opmerking dat de KBO-Best niet op een eiland leeft maar een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving vormt.
Daarom zijn in het organigram ook een paar belangrijke partners weergegeven zoals de SeniorenRaadBest, KBO-Brabant (waar wij onderdeel van uitmaken) en de gemeente Best.

organisatiestructuur

kbobest logo