Algemene belangenbehartiging

Naast alle activiteiten die georganiseerd worden is belangenbehartiging een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de KBO. In de doelen die we als vereniging hebben is belangenbehartiging prominent aanwezig. Dit doen en kunnen we niet alleen, de KBO Brabant is hierin een belangrijke speler in de provincie en landelijke politiek. Daarbij trekken we op met andere ouderverenigingen. Ouderen maken deel uit van onze maatschappij, hebben deze voor een groot deel ook opgebouwd en mede vormgegeven. De groep ouderen is groot en wordt steeds groter in verhouding tot andere leeftijdsgroepen. Dit omdat het aantal ouderen groeit maar ook omdat de jongere leeftijdsgroepen krimpen. Er is hier al jaren discussie over wat dit betekent voor ouderen ook hier in Best.

Op verschillende terreinen komen de belangen van ouderen aan bod.

  • Wonen in je eigen huis, een ouderenwoning, wonen met service etc.
  • Wonen in een verpleeghuis.
  • Zorg, ondersteuning zelfstandig wonen, huishoudelijke- of zorghulp.
  • Voorzieningenniveau in Best.
  • Oudervriendelijke woonomgeving.

Wij zijn als oudervereniging vertegenwoordigd in de SeniorenRaad Best, deze raad behartigd de belangen van alle ouderen in Best. Zij zetten zich in voor die zaken die aandacht verdienen, zoals de onderwerpen hierboven genoemd. De SeniorenRaad heeft enkele werkgroepen hiervoor in het leven geroepen, zoals wonen en zorg. Daarnaast zijn er enkele projecten. Een project om onze vrijwilligers te scholen in het signaleren. Een project om ouderen een plaats te geven in de eigen buurt of wijk.
Een project om armoede te onderkennen bij ouderen. Daarnaast heeft de seniorenraad in het verleden het initiatief genomen voor “de Vlinder”, het Alzheimercafé en een onderzoek onder ouderen in Best. ……..
Zie ook de website www.seniorenraadbest.nl.

Daarnaast zijn wij via onze cliëntondersteuner en het bestuurslid collectieve belangenbehartiging vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviesraad adviseert de gemeente op allerlei terreinen, ook die van belang zijn voor ouderen. Thema’s die aan de orde komen zijn zorg, welzijn, arbeid, inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijdsbesteding, maar ook andere (sub)domeinen als huisvesting en infrastructuur zover dit het sociaal domein raakt.

Een belangrijk aspect is de inkomenspositie van ouderen. De AOW, de oudedagsvoorziening van de overheid, en het pensioen, oftewel “bedrijfspensioen”, staan onder druk. De KBO Brabant ondersteunt de actie red ons pensioenstelsel.
Kijk hiervoor naar www.red-ons-pensioenstelsel.nl.

Het is ook de moeite waar te kijken op de website van de KBO Brabant, www.kbobrabant.nl.

Heeft u behoefte om over uw situatie te praten dan kan dat, neem dan contact op met de cliëntondersteuner WMO of een van onze ouderenadviseurs.

kbobest logo