ALV 2019

Algemene Ledenvergadering 2019

Zo’n 80 personen waren aanwezig bij de Algemene Leden vergadering van KBO Best op 17 april. De bijeenkomst werd gekenmerkt door de aandacht voor onze leden. Voor het eerst werd daarbij ook aandacht besteed aan de in 2018 overleden leden. Daar paste de twee minuten stilte, terwijl de namen voorbijkwamen, terecht bij. Verder was er voornamelijk tijd voor de mensen die al 25 jaar lid zijn, maar ook voor leden die zich als vrijwilliger voor KBO Best hebben ingezet. Van de 12 jubilarissen, waarvan twee echtparen, waren er 7 aanwezig. Onze voorzitter, Gaston Slagers, reikte met een gezellige babbel aan elk van de jubilarissen een oorkonde, een bos bloemen of een slijters bon uit.
De jubilarissen die om verschillende redenen verhinderd waren zijn inmiddels door Gaston thuis bezocht.
 De 7 jubilarissen ontvingen een oorkonde, een bos bloemen of een slijters bon.

Dhr. Brunenberg
Mevr. van der Heijden- Van Dongen
Mevr. Kastelijn-Leeneman
Dhr. en mevr. van Dijck-MaasDhr
Mevr. van der Kallen-Raaijmakers.

 
Ook was er aandacht voor een aantal mensen die zich als vrijwilliger bijzonder hebben ingezet. Mevrouw Loes Betlem ontving een zilveren speld met oorkonde. Dit vanwege haar langjarige inzet voor de leden administratie en haar betrokkenheid bij de organisatie van reizen. Ook daar hoorde een bosje bloemen bij. Willem van Beerendonk was tot april van dit jaar eindredacteur en voorzitter van de redactieraad van de Nieuwsbrief. Gaston maakte duidelijk dat onder leiding van Willem van Beerendonk de kwaliteit van onze Nieuwsbrief op een hoog niveau kwam en bleef. Een zilveren speld met oorkonde is inmiddels in huiselijke kring aan Willem uitgereikt. Verder werden de dames Anke Lips en Katrijn van der Weijden bedankt voor hun jarenlange betrokkenheid bij de Nieuwsbrief. Mevrouw Lips ontving een mooi boeket, mevrouw van der Weijden heeft dit thuis mogen ontvangen.

Tevens bedankte de voorzitter Jo Goossens voor zijn inzet als secretaris van het bestuur. Hij kreeg samen met zijn echtgenote ook een mooie bos bloemen.
De zakelijke agendapunten zoals de verslaglegging en de financiën werden vlot behandeld, zodat tijdens en na een vroege pauze gezelligheid troef was. De zanger John Belton wist de aanwezigen met allerlei liedjes te amuseren en kreeg de dans liefhebbers op de vloer en zelfs een heuse polonaise kwam voorbij.

Al met al konden de aanwezigen op een geslaagde informatieve en vooral fijne middag terugkijken.

 

 

kbobest logo