Voorwoord van de voorzitter

Als u deze prikbord ontvangt zitten we midden in de zomer. Door het groot aantal vaccinaties hebben we het coronavirus kunnen indammen en mogen we voorzichtig weer overschakelen naar normaal. Ik zeg bewust indammen want we zijn er nog steeds niet. Er zullen nog steeds varianten opduiken maar het goede nieuws is dat deskundigen aangeven dat als je volledig bent gevaccineerd je er beter tegen bestand bent.

Deze positieve signalen zorgen er ook voor dat we weer activiteiten zijn gestart. Ik ben eind juni op bezoek geweest bij de kienclub in de Kadans. Samen met Petra Verheijen konden we zelf ervaren dat mensen hier positieve energie van krijgen. De beheerder van Kadans zei dat bijna alle activiteiten weer doorgingen en hij al flink moest improviseren om iedereen een plekje te geven.

Ook de organisatie van onze excursie naar Middelburg is op volle sterkte en in dit nummer leest u daar meer over. Ditzelfde geldt voor ons concert op 14 oktober met als thema “Tango, tango!” waarover u ook kunt lezen in prikbord. In ons volgende nummer zullen we aangeven hoe u zich kunt inschrijven. Twijfelt u of een activiteit mag doorgaan neem dan contact op met Petra Verheijen.

Samen met Wilma van Rulo ben ik bezig om de nieuwe website in te richten, uiteraard begeleid door een professionele webbouwer. Als u nog tips heeft, laat het ons dan weten! Op 1 juli was de algemene ledenvergadering van KBO Brabant in Udenhout. Een vergadering die soepel verliep waarbij het concept meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is aangenomen. De bedoeling is dat er nu een rondgang gaat plaatsvinden in de kringen en afdelingen zodat in het najaar het plan definitief kan worden vastgesteld. U kunt het beleidsplan lezen op onze website en hebt u vragen of wellicht toevoegingen laat het mij weten. Verder heb ik via de seniorenraad al het conceptrapport van professor Kardol met hemzelf op het gemeentehuis kunnen bespreken. Velen van u hebben meegedaan met de enquête die ten grondslag ligt aan zijn rapportage. Als het rapport definitief is zullen we het op onze website plaatsen. Ik houd u op de hoogte.

Ik wens de redactie van Prikbord voor het komende jaar weer succes met het uitbrengen van het blad en bedank op voorhand ook alle mensen die ervoor zorgen dat wij het blad thuisbezorgd krijgen.

Rest mij om u namens het bestuur nog een fijne vakantie te wensen!

Paul Gondrie voorzitter KBO Best

kbobest logo