Voorwoord voorzitter

voorblad prikbord december2023

De keuze om de tuin winterklaar te maken of mijn voorwoord te schrijven was snel genomen toen de regen met bakken uit de hemel viel. We moeten daar niet over mopperen want dit weer hoort bij de periode van het jaar. Het heeft ook wel iets gezelligs want veel activiteiten vinden nu binnenshuis plaats. Het eerste glas glühwein heb ik al gedronken met mijn vrouw en de pepernotenpot is weer gevuld.

De voorbereidingen voor ons kerstfeest zijn afgerond en we kunnen u weer een mooie middag aanbieden. De kaartverkoop is op donderdag 7 december tussen 13.00 en 14.00 uur in het Prinsenhof. Zoals al eerder aangekon-digd zit bij het prikbord van 18 december een bon waarmee u een traktatie voor de feest-dagen kunt ophalen. Ook onze KBO vrijwilligers vergeten we niet en tegen het eind van het jaar zullen we dat ook laten blijken als bestuur.

De werkgroep ‘KBO Best 65 jaar’ is goed op stoom gekomen en in dit prikbord nemen we u al een beetje mee met wat we van plan zijn. In januari hopen we u het volledige programma te kunnen aanbieden.
KBO-Best ontkomt er ook niet aan om de contributie te verhogen. In de jaarvergadering van 2022 en 2023 is dit al aangekondigd maar nu gaan we het ook uitvoeren. De contributie wordt dan € 25,00 per jaar. Ook zullen we de bijdrage voor onze evenementen in 2024 lichtjes moeten verhogen om uit de kosten te komen.

Ons bestuurslid Wil Vlemmix gaat verhuizen naar Eindhoven maar blijft voorlopig nog wel bestuurslid. Als er echter iemand is die ons wil versterken op zijn terrein ( PR en voorlichting) dan kan hij of zij dit kenbaar maken bij het bestuur.

Als u dit prikbord leest, zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer achter de rug. Er is veel beloofd de afgelopen maanden en nu is het zaak om te kijken wat van al die beloftes kan worden waargemaakt. Als KBO zijn we uiter-aard geïnteresseerd in hoe straks in het nieuwe coalitie-akkoord de punten zijn opgenomen die voor onze doelgroep zo belangrijk zijn. Wonen, welzijn en ouderenzorg zijn hierbij enkele onderwerpen waarop we het akkoord gaan toetsen. We houden u op de hoogte!

​​​​​​
Paul Gondrie, voorzitter KBO Best

kbobest logo