Voorwoord voorzitter

Voorwoord voorzitter

Volgende maand hebben we op 20 april onze jaarlijkse ledenvergadering. In dit Prikbord staat de uitnodiging met de agenda. Voor het bestuur is het belangrijk dat deze ledenvergadering goed wordt bezocht want je wilt daar toch verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Het geeft ook de betrokkenheid aan van de leden en het is een stimulans voor bestuur en vrijwilligers om samen de schouders eronder te zetten. Twee bestuursleden gaan ons verlaten: penningmeester Paul Verheijen en cliëntondersteuner Ben de Klerk. Drie andere bestuursleden gaan hun mandaat verlengen als de vergadering daarmee instemt. Het zou mooi zijn als we een druk bezochte ledenvergadering hebben want de opkomst vorig jaar was matig en de twee jaar daarvoor was vanwege corona ook geen digitaal succes.

Er is een werkgroep samengesteld uit KBO en PVGE om dit jaar, op 14 juni, een vitaliteitscheck voor 50-plussers in Best te organiseren. We zitten goed op schema en een vooraankondiging staat ook al in dit Prikbord. Het is een uitdaging omdat in Brabant er al meer van deze bijeenkomsten zijn geweest maar in Best nog niet. Ruud van de Pas, die ook in de werkgroep zit, zei bij de start van het project dat hij mee wil werken om van Best de gezondste gemeente van Nederland te maken. We zijn dus niet bescheiden!

De toneelvereniging van de KBO, ‘de Jeugd van Vroeger’, heeft in maart met succes het stuk ‘Leven met oma’ opgevoerd. Het is toch altijd weer knap om vier dagen achtereen ’t Tejaterke vol te krijgen. Het bijzondere van deze opvoeringen was dat de toneelvereniging dit jaar veertig jaar bestaat. Een prestatie waarmee ik alle acteurs, regisseurs en betrokkenen uit heden en verleden wil feliciteren.

Verder wil ik u nog attenderen op het komende Lentefeest op donderdag 13 april. Kaartjes zijn te koop op donderdag 6 april vanaf 12.30 tot 13.30 uur in het Prinsenhof. Wees er snel bij want vorig jaar waren de kaartjes snel uitverkocht wat aangeeft dat deze activiteiten door u goed gewaardeerd worden. Ook inschrijven voor de dagtocht op 16 mei is nog mogelijk.
​Ik wens u alvast fijne paasdagen en geniet van de lente!

Paul Gondrie, voorzitter KBO Best

kbobest logo