Dagtocht Lady's day, van der Kloostermode Boskoop (KBO Oirschot)

Van 03 oktober 2023 08:30 tot 03 oktober 2023 17:00

​​Zoals andere jaren eerder door KBO-Oirschot georganiseerd, is er dit jaar weer de mogelijk-heid om in te schrijven voor het bezoeken van een modeshow. We gaan weer naar Van de Kloostermode te Boskoop en wel op dinsdag 3 oktober.

Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
- Om 8.30 uur vertrekken we met de bus naar Van de Kloostermode te Boskoop.
Tijd en plaats van verzamelen:​
Dinsdag 3 oktober, 8.30 uur, Oirschot de Stoelendans (voorheen de Enk), St. Jorisstraat t.o. Ons Hofje (overzijde straat). 
- In Boskoop aangekomen worden we ontvangen met koffie/thee en gebak.
- Vervolgens start de Modeshow van de nieuwe wintercollectie.
- Om ca. 12.00 uur wordt een lunch geserveerd
- Na de lunch wordt de groep in tweeën gesplitst, de ene helft gaat naar een gratis bingo, de andere helft kan vrijblijvend winkelen met deskundig advies.
- Na ongeveer een uur worden de groepen gewisseld, er wordt de gehele dag naar wens koffie/thee geschonken.
- Rond 15.00 uur is de afsluiting met een advocaatje met slagroom.

De kosten voor deze dag bedragen € 25,00 per persoon. Dit reisje gaat alleen door bij voldoende deelname (min. 45 deelnemers), dus dames, ga gezellig mee op onze LADY’S DAY!!! U kunt inschrijven tot 10 september.
Inschrijven kunt u door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Wilma van Rulo, M. de Ruijterstraat 74.

Aanmelden modeshow 2023:

Heer of Mevrouw :                _____________________________________________________________________________________

Lidnummer:                           _____________________________________________________________________________________

​Postcode en huisnummer :   _____________________________________________________________________________________

Woonplaats :                         _____________________________________________________________________________________

Telefoon thuis / mobiel :       _____________________________________________________________________________________

Telefoon contactpersoon :    _____________________________________________________________________________________

E-mailadres :                         _____________________________________________________________________________________

Banknummer IBAN :             _____________________________________________________________________________________

Datum van inschrijving:        _____________________________________________________________________________________

​​Het verschuldigde bedrag van € 25,00 zal door KBO Oirschot ongeveer 10 dagen vóór aanvang van de reis worden afgeschreven van de door u vermelde bankrekening. Indien u echter op 3 oktober verhinderd bent en niet mee kunt gaan is restitutie van genoemd bedrag niet mogelijk gezien de reservering die wij hebben moeten doen bij de busmaatschappij. Door het plaatsen van uw handtekening geeft u aan hiermede in te stemmen! 

Bij het niet doorgaan van de reis zal dit machtigingsbewijs worden vernietigd.

Voor akkoord, handtekening: Best, …………………2023.​

​CONTROLE STROOK (voor op uw prikbord)

Datum uitstapje: dinsdag 3 oktober

Plaats van bestemming: Lady’s Day Boskoop

Plaats en tijd van verzamelen: 8.30 uur, Oirschot de Stoelendans, St. Jorisstraat t.o. Ons Hofje 

kbobest logo