Paul Gondrie, beoogd voorzitter KBO Best stelt zich aan u voor


Paul Gondrie
Beste mensen,

De KBO in Best is op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden.
Zo kreeg ik een telefoontje van Gaston Slagers om eens een kop koffie met hem te drinken.
Mij werd al snel duidelijk dat Gaston na een periode van 11 jaar in het bestuur van de KBO, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, het voorzitterschap wil overdragen. Het bestuur ziet in mij wel diegene die hem zou kunnen opvolgen.

De meesten van u zullen mij wel kennen maar toch is het goed om mezelf even te introduceren.
Na mijn studie in Nijmegen ben ik in 1977 getrouwd met Susanne en wij hebben drie dochters gekregen die, zoals we dat zo mooi zeggen, allemaal op hun bestemming zijn aangekomen.
Eind jaren zeventig ben ik in het verenigingsleven gestapt in Best en heb diverse functies gehad binnen het Kruiswerk, Best Vooruit, stichting Schoolcatechese, woningbouwvereniging en ik ben nog steeds betrokken via bestuursfuncties bij diverse andere activiteiten in Best.

Bijna 30 jaar lang ben ik in Best politiek actief geweest, als lid van de gemeenteraad, wethouder en locoburgemeester.
Op dit moment ben ik onder meer lid van het landelijk hoofdbestuur van Veilig Verkeer Nederland en commissaris voor een paar zorginstellingen.

Wat mij trekt in een vereniging als de KBO is de aanwezigheid van de vele vrijwilligers de activiteiten die worden georganiseerd en de laagdrempeligheid om daar in te kunnen meedoen.

Ik ben me ervan bewust dat deze activiteiten van groot belang zijn, maar daarnaast heeft de KBO als platform ook de taak opkomen voor de positie van de senioren, niet alleen in Best, maar in Nederland.

De vergrijzing staat niet stil en loopt alleen nog maar op. In de toekomst zullen we extra zorg moeten kunnen leveren aan diegenen die langer thuis blijven.
De pensioenen staan al langer onder druk, we moeten ons blijven inzetten om vereenzaming tegen te gaan.
Al deze aandachtspunten sluiten goed aan bij het thema van 2020 van KBO-Brabant waar wonenzorg en welzijn centraal staan.
We kunnen dit niet alleen, we doen dit samen en, zoals de voorzitter van KBO-Brabant het al eens schreef, we doen dit met de derde generatie!

Paul Gondrie

kbobest logo