Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter

Tegen de tijd dat u dit leest zitten we al weer een tijdje in het nieuwe jaar 2021. Door het coronavirus zijn we ook anders gaan leven en er zijn ons beperkingen opgelegd die we eigenlijk niet zouden willen hebben. Positief is dat begin januari nu ook in Nederland het vaccinatieprogramma tegen corona is begonnen. Maar er gloort hoop, zoals de voorkant van dit blad treffend laat zien. Want begin januari is nu ook in Nederland het vaccinatieprogramma tegen corona begonnen. We hopen met z’n allen dat dit ertoe gaat leiden dat we snel weer naar een meer normale leefsituatie kunnen overstappen. Dat we stap voor stap onze bewegingsvrijheid weer terug gaan krijgen. Met name voor onze doelgroep, de ouderen, is dit belangrijk omdat we dan ook ons sociale leven weer wat meer kleur kunnen geven. De activiteiten die we vanouds voor u organiseren willen we gaan oppakken. De clubjes moeten weer gaan draaien en de organisatie van onze excursies en eendaagse reizen staan in de startblokken. Wat betreft de clubjes noem ik nog even apart onze toneelclub “ De jeugd van vroeger”. Ze hebben dringend versterking nodig bij het op- en afbouwen van hun decors. Meer hierover leest u in dit prikbord in een apart artikel.
Ook landelijk spelen er zaken die voor ons belangrijk zijn. Zo is er de discussie over het al dan niet indexeren van de pensioenen. KBO Brabant is wat dat betreft een goede pleitbezorger voor ons en komt op voor onze belangen. Het leven wordt steeds duurder en als de pensioenen niet mee groeien of zelfs als er gekort zou worden geeft dat problemen bij menig oudere.
De komende maanden zullen we ook vaker horen dat politieke partijen voor ons opkomen want de verkiezingen voor de 2e kamer op 17 maart zitten eraan te komen. Laat u goed informeren en kijk wat ze daadwerkelijk de afgelopen 4 jaar voor u hebben gedaan. Ik geef u geen stemadvies maar laat vooral uw stem niet verloren gaan en zet 17 maart vast in uw agenda.
Tot slot nog een oproep aan u allen; blijf in deze tijd ook alert op signalen van mensen om u heen die het extra moeilijk hebben nu we nog steeds niet in ons vertrouwde ritme zitten en help elkaar!

Paul Gondrie voorzitter KBO Best

kbobest logo