Voorwoord van de voorzitter

KBO Best is een club van mensen die om uiteenlopende redenen bij ons zijn aangesloten. Het gevoel om ergens bij te horen speelt hierin een rol maar zeker ook het gevoel dat je wordt opgenomen door de club. Konden we tot een jaar geleden onze leden blij maken met allerlei activiteiten waarbij men samen kon komen nu is dat totaal anders omdat fysieke contacten sterk zijn ingeperkt vanwege corona. Er is licht aan de horizon want het vaccinatieprogramma is in volle gang gezet. We hebben in Nederland een flinke inhaalslag gemaakt en daardoor voelen mensen zich ook wat minder angstig en hopen we met z’n allen dat we snel de draad weer kunnen oppakken.
En wanneer is dat dan hoor ik u zeggen? Wat betreft reizen en excursies gaan we ervan uit dat dit weer op stoom komt na de grote vakantie. Ook de mensen die activiteiten bij de diverse clubjes organiseren staan in de startblokken. Hopelijk kunnen enkele activiteiten al voor de zomer weer beginnen.

Zoals u hebt kunnen lezen op onze website en onze facebook pagina had een van onze nieuwe leden, Wim Verbeek, rijschoolhouder, aangeboden om mensen uit Best gratis te vervoeren voor diegenen die vervoer zelf niet zo makkelijk konden regelen. Dit bleek een groot succes te zijn. Omdat echter de rijscholen vanaf 3 maart weer mogen lessen was dit meteen het einde van zijn mooie aanbod. Hij deed dit overigens niet alleen want enkele andere vakgenoten hadden zich bij hem aangesloten.

KBO Best is een vereniging. Volgens de statuten moeten wij van het bestuur minimaal één keer per jaar een jaarvergadering organiseren. Dit jaar staat dit te gebeuren op donderdag 15 april van
14.00 u – 16.00 u. In het Prikbord van april treft u daarin verdere informatie aan, zoals hoe u zich kunt aanmelden, wat de agenda is en waar u de stukken kunt inzien. We hebben besloten om dit evenals vorig jaar digitaal te doen maar hopelijk is dit dan ook de laatste keer want we missen wel uw lijfelijke aanwezigheid, de gezellige tweede helft van de vergadering en natuurlijk het bijpraten na afloop. Nog even volhouden maar ik ben positief gestemd en hopelijk u ook!

Paul Gondrie voorzitter KBO Best

kbobest logo