Voorwoord voorzitter

Voorwoord voorzitter

“Op naar de herfst en, het klinkt vreemd, met graag wat extra regenbuien!” Zo sloot ik mijn vorig voorwoord af. We hebben een warme zomer achter de rug en door de verande-ring van het klimaat werd er alom gesproken over de problemen van het watertekort.
In augustus kondigde het kabinet zelfs aan dat Nederland officieel een watertekort had. We kunnen daar als particulier alles aan doen maar het is dan ook wel fijn dat we flink wat extra regenbuien hebben gehad de laatste tijd. Dit verzacht de problemen maar we zijn er nog lang niet. De komende jaren zal de vraag om water steeds groter worden en we zullen daar dus zuinig mee moeten omgaan.

Voeg daar dan ook nog aan toe de problemen met het gas- en elektriciteitsverbruik, waar de kosten de pan uitrijzen, dan zien we dat we ineens worden geconfronteerd met problemen waar we een jaar of tien geleden nog niet eens aan hadden gedacht. Het rijk heeft inmiddels gelukkig ingegrepen in de gas- en elektriciteitsprijzen zodat er een plafond is voor deze prijzen maar gaat u daar boven uit dan zal u toch de dan geldige marktprijs moeten betalen en die is niet mis.

​Als u dit prikbord ontvangt, is de excursie naar het Klok- en Peelmuseum in Asten achter de rug. Ik ben benieuwd naar de reacties die we daarover mogen ontvangen van de deelnemers. Het herfstfeest in de Prinsenhof heeft op 20 oktober plaatsgevonden. Het was een goed bezochte middag met veel blije mensen. Het kerstfeest op 14 december zal een ware happening worden. De kaartverkoop hiervan vindt u in dit Prikbord. Vergeet u ook alvast niet om zaterdag 17 december te noteren in uw agenda. We organiseren dan weer de Kerstproms op de kazerne in Oirschot. Verderop in het Prikbord leest u daar meer over.

Het bestuur is blij dat we een opvolgster hebben in de persoon van Nettie Hoovers als penningmeester voor Paul Verheijen. Zij zal de komende tijd meedraaien en het stokje op 1 januari 2023 gaan overnemen van Paul. In een van de komende prikborden zal zij zich aan u voorstellen. Uiteraard zal de formele benoeming plaatsvinden op onze algemene ledenvergadering op 13 april 2023. Ook zijn we blij dat Henny Appel een deel van de taken gaat overnemen van Petra zodat zij zich nog meer zich kan inzetten voor het organiseren van evenementen. Henny zal ook het team reizen en excursies gaan assisteren. Ook zij zal zich later in het Prikbord aan u voorstellen.
​Geniet van de herfst en de daarbij mooie natuur.
​​
Paul Gondrie, voorzitter KBO Best

kbobest logo